• Witamy na naszej stronie!
   • Zapraszamy do częstych odwiedzin.
   • Witamy na naszej stronie!
   • Zapraszamy do częstych odwiedzin.
     • Kontynuacja uczęszczania do przedszkola

      Drodzy Rodzice, karty kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 należy składać u nauczycieli grup w dniach:

      13.02.2023 r. (od godz. 8.00) do 22.02.2023 r. (do godz.15.00)

      Proszę o czytelne i dokładne wypełnienie kart oraz podpisanie w wyznaczonych miejscach. Karty otrzymają Państwo od nauczycieli w przyszłym tygodniu. Termin dostarczenia kart jest nieprzekraczalny z uwagi na system elektronicznego naboru.

     • INFORMACJA!!!

      Od 1.02. 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. W tym roku wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

     • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY III

      WAŻNE!

      Z przyczyn niezależnych od nas wyjazd do sali edukacyjnej ,,OGNIK’’ mieszczącej się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Inwestycyjnej 8 został przełożony na 9.02.2023.

      Prosimy aby dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola do godz. 8.00


     •  DRODZY  RODZICE, PRZYJACIELE, SYMPATYCY NASZEGO PRZEDSZKOLA

      Od 2015 roku posiadamy status organizacji „Pożytku publicznego” będąc członkiem

      Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie, ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

      Zwracamy się z prośbą o przeznaczenie 1,5% podatku (po odliczeniach) na rzecz naszego Przedszkola.

      Numer KRS 0000145905

      WAŻNE - należy zaznaczyć dla PP-12

     • CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

      W dniu 18 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie wręczono Krajowe Certyfikaty Przedszkola Promującego Zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem osiągnięć Przedszkoli w zakresie promocji zdrowia oraz przynależności do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

     • WAŻNA INFORMACJA!

      Drodzy Rodzice!

      Otrzymaliśmy zgłoszenie od Rodziców wychowanków naszego przedszkola o zdiagnozowanej owsicy.

      Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa
      o zaistniałym fakcie i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:

      - obserwacja własnych dzieci;

      - w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;

     • PODZIĘKOWANIA!

      DRODZY RODZICE,

      Serdecznie dziękujemy za udział w

      Przedszkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

      Dochód ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych, unikalnych ozdób, stroików i innych wspaniałości, w całości przeznaczony będzie na zakup strojów do występów artystycznych.

      Dziękujemy!!

   • Szanowni Państwo!

   • W związku z utrzymującym się stanem pandemii:

    ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW TELEFONICZNIE, ZA POMOCĄ POCZTY         ELEKTRONICZNEJ, PLATFORMY E-PUAP.

    Zapraszamy na stronę facebook edukacji w Rzeszowie - oferta, informacje, aktualności,  wydarzenia, osiągnięcia  placówek oświatowych.

    https://www.facebook.com/edukacja.rzeszow


  • PLACÓWKA PARTNERSKA Z BILINGUAL FUTURE 


   •  CERTYFIKAT POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

    KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

  • Linki

   • 1,5 % PODATKU

   • DRODZY  RODZICE !!!

    Od 2015 roku posiadamy status organizacji „Pożytku publicznego” będąc członkiem

    Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie,

    ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

    Zwracamy się z prośbą o przeznaczenie 1,5% podatku (po odliczeniach) na rzecz naszego Przedszkola.

    Numer  KRS  0000145905

    WAŻNE - należy zaznaczyć dla PP-12


  •  

  • Biuletyn informacji publicznej
  •    •  


  • Galeria zdjęć

    brak danych
  •  


  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 1307354
  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl