• Harmonogram rekrutacji PP 2022/2023

    •  

     • Rekrutacja od 1.03.2022r. (godz.9.00) do 15.03.2022 r. (godz.15.00) - terminy nieprzekraczalne.

     • Harmonogram rekrutacji: link poniżej

     Harmonogram_rekrutacji_-_Przedszkola_2022.pdf

     W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO BRAVO - NIE BĘDZIE MOŻLIWE SKŁADANIE WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PRZEDSZKOLU.

     PROSZĘ PODPISYWAĆ WNIOSKI PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PROFILEM ZAUFANYM (NIE TRZEBA WÓWCZAS DRUKOWAĆ I DOSTARCZAĆ PAPIEROWEJ WERSJI) LUB PO WYPEŁNIENIU, WYDRUKOWANIU I PODPISANIU ODRĘCZNYM PRZESŁAĆ SKAN EMAIL-EM: sekretariat@pp12.resman.pl

     • Wnioski rekrutacyjne dzieci (KOMPLETNE) (wypełnione elektronicznie, wydrukowane, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wraz  z wymaganymi dokumentami (zaświadczenia, oświadczenia, ksero PIT, itp.) - w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek rekrutacyjny” proszę wrzucać do skrzynki  w przedsionku przedszkola w dniach od 1.03.2022 r. (godz.9.00) do 15.03.2022 r. (godz.15.00).  Papierowo wnioski należy obowiązkowo składać tylko w przedszkolu pierwszego wyboru. 

      Brak dokumentów potwierdzających  skutkuje niemożnością przyznania określonych punktów w procesie rekrutacji.

      W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka należy złożyć dla każdego z nich odrębny wniosek.

      Warunkiem koniecznym jest dostarczenie wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru kompletu wydrukowanych i podpisanych dokumentów w zamkniętej, podpisanej - Wniosek rekrutacyjny - kopercie.

      • Rekrutacji elektronicznej dokonujemy przez Baner Vulcan - Nabór Przedszkola widoczny na stronie głównej lub przez  poniższą stronę, tam też proszę zapoznać się ze szczegółowymi zasadami naboru: