Artykuły dla rodziców

Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram rekrutacji PP 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Lista przyjętych do Przedszkola na nowy rok szkolny

Lista dostępna w aplikacji Nabór

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane także na stronie internetowej Przedszkola.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać, załączyć wymagane dokumenty i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 16.03.2020 r. do godz. 15.00

203.2020godz.8.00.

16.03.2020 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.03.2020godz.8.00

20.03.2020 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.03.2020 godz.9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

27.03.2020 godz.9.00

03.04.2020 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

08.04.2020 godz.9.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.05.2020godz.9.00

29.05.2020 godz.15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.05.2020godz. 9.00

01.06.2020godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.06.2020 godz.9.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

05.06.2020godz.9.00

15.06.2020godz.15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

19.06.2020 godz.9.00