• Zajęcia dodatkowe

    • W naszym Przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażownia się dzieci.

     Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : "Dziecko widzem i aktorem", "Muzyka bliska dziecku" oraz  "Wędrówki po regionie" inspirujemy i stymulujemy dzieci do ciekawości świata, chęci poznawania "Małej Ojczyzny", twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozwijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

     Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, min. projekty organizowane przez UNICEF, "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak", "Akademia zdrowego przedszkolaka",  "Piękna nasza Polska cała" ,"Cała Polska czyta dzieciom" we współpracy z różnymi instytucjami.

     Ponadto oprócz zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in.  tj.:
     - zajęcia rytmiczno-ruchowe,
     - język angielski,
     - zajęcia z kodowania z robotem Photon oraz matami do kodowania,

     - gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
     - zajęcia biblioteczne,

     - gry i zabawy sportowe,
     - cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci 6 letnich "Aktywny Przedszkolak" organizowane przez Zespół Szkół Sportowych -  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie (od 01.01.2020 r.),
     - comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej i Szkoły Yamaha,
     - spotkania z teatrem dziecięcym,
                                                                                                                                                          
     - wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz na wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
   • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
   • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl