Artykuły dla rodziców

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE

PAŹDZIERNIK

GRUPA I

 

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

I. JESIEŃ W SADZIE

II. SMACZNE WARZYWA

III. JAKI JESTEM

IV. MOJE ZMYSŁY

 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

 • rozpoznawanie wy­branych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • poznawanie wybra­nych owoców egzo­tycznych
 • rozpoznawanie i na­zywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzro­ku, dotyku, smaku, zapachu.
 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
 •  wskazywanie części ciała i nazywanie ich
 • ściąganie ubrań, bu­tów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu
 • zakładanie ubrań, bu­tów
 • spożywanie posiłków – prawidłowe po­sługiwanie się łyżką i widelcem.
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzro­ku, słuchu.

PIĄTEK - DZIEŃ INICJATYW DZIECI

 

GRUPA II

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

I JESIEŃ W SADZIE

II DARY OGRODU

III NASZE RODZINY

IV DOMOWI ULUBIEŃCY

 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

 • Rozróżnianie i prawidłowe nazywanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów: smaku, dotyku, wzroku, zapachu; rozwijanie zmysłów;
 • Podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym żywieniu;
 • Ilustrowanie prostych piosenek ruchem oraz wspólne ich śpiewanie                         z rówieśnikami; instrumentacja piosenek, rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści oraz na temat swojej rodziny;
 • Przestrzeganie zasady kolejności wypowiadania się, słuchanie wypowiedzi innych;
 • Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych z życia roślin i zwierząt;
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej;
 • Rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania;
 • Rozwijanie umiejętności wycinania;
 • Ćwiczenie spostrzegawczości;
 • Podkreślenie wartości przyjaźni, współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;
 • Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych z życia roślin i zwierząt;
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
   
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

PIĄTEK - DZIEŃ INICJATYW DZIECI

 

GRUPA III


 

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. JESIEŃ W SADZIE

 2. DARY OGRODU

 3. NASZE RODZINY

 4. DOMOWI ULUBIEŃCY


 

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Poznawanie pory roku: jesieni. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich. Wyjaśnienie znaczenia słowa „ sad”. Rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

 • Nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

 • Poznanie i nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty).

 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Opisywanie wyglądu rodziców; dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).

 • Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny) np.: w toku zabaw tematycznych. Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.

 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wychodzenie na spacer, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen.

 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 • Naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt i ich odgłosów.

 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

 

PIĄTEK – DZIEŃ INICJATYW DZIECI

 

GRUPA IV

 

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

 

I. JESIEŃ W SADZIE

II. JESIEŃ NA DZIAŁCE

III. NASZE RODZINY

IV. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie słowa sad
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie np. sposobów wspólnego spędzania czasu
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

PIĄTEK - DZIEŃ INICJATYW DZIECI

 

 GRUPA V

 

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

1. Jesienią w sadzie

2. Warzywa znane i lubiane

3. Moja rodzina

4. Zwierzęta domowe

 

TREŚCI EDUKACYJNE:

 

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych

– poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

- Podawanie informacji na temat swojej rodziny

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty
u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr.

- Rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych.

PIĄTEK - DZIEŃ INICJATYW DZIECI

 

GRUPA  VI

 

 

 

TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

 

I.    JESIENIĄ W SADZIE

II.   WARZYWA ZNANE I LUBIANE

III.  MOJA RODZINA

IV.  ZWIERZĘTA DOMOWE

 

 

 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

 • Rozpoznawanie drzew owocowych  po owocach, wyjaśnianie znaczenia słowa sad, poznawanie wybranych owoców egzotycznych,
 • Rozpoznawanie cyfr 1,2,3 i  ich prawidłowego zapisu,
 • Zapoznanie z  literę O o ,małą i wielką , drukowaną i pisaną,
 • Zapoznanie z literą A a, małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • Rozwijanie sprawności manualnych,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych,
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom,
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • Zapoznanie z literą M m, małą i wielką drukowaną i pisaną,
 • Wyzwalanie i inspirowanie aktywności ruchowej,
 • Zapoznanie z figurą geometryczną kwadrat,
 • Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu, karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na wypoczynek i sen, wychodzenia na spacer,
 • Zapoznanie z literą E e, małą i wielką , drukowaną i pisaną,
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • Zapoznanie z wyglądem cyfry 4.

 

PIĄTEK- DZIEŃ  INICJATYW DZIECI