Nawigacja


Liczba wizyt

liczba odwiedzin: 798438

Piątek 07.08.2020

Przedszkolne inspiracje kulinarne

Naszym priorytetem jest szczęście dziecka. Od momentu przekroczenia progu Przedszkola mały człowiek jest dla nas najważniejszy i tutaj dla niego tworzymy magiczne miejsce, w którym będzie mógł realizować swoje marzenia.  

W realizacji marzeń pomagamy działając z pasją, czego wynikiem jest widok radosnych dzieci, który sprawia że spełniamy ważną misję – współdziałamy w wychowaniu.

Najważniejsze dla nas jest, aby nasze dzieci były radosne, szczęśliwe i twórcze, gdyż tylko wtedy wyrosną z nich szczęśliwi i kreatywni dorośli.

 

UWAGA!!!

W związku z ogłoszonym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego od 16.03.2020 r. do odwołania wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo. Przedszkole nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

 UWAGA!! Informacje dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych od września 2020r. w zakładce po lewej stronie

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Przedszkole jest czynne do 14.07.2020r. (wtorek) i od 3.08.2020r. do 28.08.2020r.

UWAGA ! Rodzice zmiana warunków funkcjonowana Przedszkola od 6 maja 2020 r.

Informujemy Rodziców, iż od dnia 6 maja br. Przedszkole będzie funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ. 

 Zgłoszeń  dzeci proszę dokonywać poprzez email: sekretariat@pp12.resman.pl. lub telefonicznie 17 748 32 75  z podaniem daty ewentualnego przyjścia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor. Informacja zostanie Państwu przekazana emailowo. W okresie epidemii COVID-19 dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola bez zgody dyrektora.

Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na wytyczne MZ i GIS wprowadzające reżim sanitarny.

Dzieci będą przyjęte do Przedszkola po wypełnieniu przez rodziców stosownych oświadczeń (codziennych) i deklaracji jednorazowej oraz  sprawdzeniu stanu zdrowia dziecka, zgodnie z zaleceniami GIS.

Procedury przyjmowania oraz stosowne oświadczenia do podpisania i dostarczenia przez rodziców do Przedszkola zamieszczone są poniżej.

Proszę dostarczyć kartę elektroniczną do rejestrowania pobytu dziecka.

UWAGA !!! Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo:sekretariat@pp12.resman.pl lub telefonicznie: 17 7483271 (75) w dniu poprzedzajacym nieobecność lub w nagłych przypadkach do 7.30 w dniu nieobecności. Informacja jest niezbędna w celu organizacji opieki i żywienia. 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z Przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Oswiadczenie_Rodzica-1.pdf

Procedury_zapewnienia_bezpieczenstwa_PP12.pdf

deklaracja_jednorazowa_(dzien_rozpoczecia_uczeszczania).pdf

Wytyczne dla Przedszkoli GIS

Wytyczne GIS dla przedszkoli organizacja

WYTYCZNE_GIS_AKTUALIZACJA.docx

Wytyczne_zlobki_przedszkola_III_aktualizacja-1.pdf

QA_przedszkola_otwarte_6_05.doc

   

Uwaga! Praca przedszkoli rzeszowskich w okresie wakacyjnym

ZAPISY ZAKOŃCZONE. NIE POSIADAMY JUŻ WOLNYCH MIEJSC

Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie w okresie wakacji pracuje w następujących terminach:

od 01 lipca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

oraz

od 01 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.

Obowiązują zasady funkcjonoawnia jak w okresie epidemii COVID-19 - liczba miejsc ograniczona.  Zapisy od 12.05.2020 r. do 31.05.2020 r. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pp12.resman.pl

1% podatku

DRODZY  RODZICE !!!

 

Od 2015 roku posiadamy status organizacji „Pożytku publicznego” będąc członkiem

Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie,

ul. Rejtana 30,  35 – 310 Rzeszów

 

Zwracamy się z prośbą o przeznaczenie 1% podatku (po odliczeniach) na rzecz naszego Przedszkola.

 

Numer  KRS  0000145905

 

WAŻNE - należy zaznaczyć dla PP-12