• INFORMACJA

   • Drodzy Rodzice,

    Od 1 września 2021 r. Przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ  i MEiN z dnia 19 listopada 2020r.

    Najważniejsze zasady:

     Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

    Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.00

    Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15.

    Z uwagi na ramowy rozkład dnia a zwłaszcza godziny  posiłków prosimy wybierać dzieci od  godz. 14.30.  Od tej godziny dyżuruje pracownik w holu Przedszkola. W przypadku potrzeby wcześniejszego odebrania dziecka prosimy o informację.

    Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
    Gr.I  6.30-16.30
    Gr.II  7.00-17.00
    Gr.III  6.30-16.30
    Gr.IV  8.00-15.30
    Gr.V 7 8.00 –16.00
    Gr.VI  7.30 –16.30

    Wszyscy Rodzice/opiekunowie  bezwzględnie zobowiązani są do posiadania i odbijania kart zbliżeniowych do rozliczania pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zgubienia karty można u pana Intendenta zamówić kartę (koszt jednej karty 15zł.).

    Należy bezwzględnie dotrzymywać terminu płatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu - do 10 dnia każdego miesiąca.

    Rodzic/opiekun prawny/ osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywają w holu i szatni w wyznaczonej strefie z bezwzględnym obowiązkiem maseczki osłaniającej usta i nos oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
    1 rodzic/opiekun  z dzieckiem/dziećmi, 
    odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
     do 6 rodziców/prawnych opiekunów/ osób upoważnionych w jednym czasie.

    – w krótkim czasie, nie przekraczającym 3-4 minuty należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuść budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego,

    – pracownik Przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

    – przebywanie osób trzecich na terenie Przedszkola jest zabronione

    – rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

    – dziecko nie  przynosi do Przedszkola zabawek, słodyczy, produktów spożywczych i innych niepotrzebnych przedmiotów.

    – na placu zabaw przebywają wyłącznie dzieci pod opieką nauczyciela. Zabrania się korzystania z placu zabaw dziecka z rodzicem/opiekunem.

    Ponadto: Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2021 r. w  Przedszkolu Publicznym Nr 12  w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego. 

    Wszyscy Rodzice/opiekunowie  bezwzględnie zobowiązani są do posiadania i odbijania kart zbliżeniowych do rozliczania pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zgubienia karty można u pana Intendenta zamówić kartę (koszt jednej karty 15zł.).

    Należy bezwzględnie dotrzymywać terminu płatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu - do 10 dnia każdego miesiąca.

    W Przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka.  Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie,biegunka, wymioty,  itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki. Rodzic/opiekun ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko.

    Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi. Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka. Dzieci po wejściu do sali myją ręce. Nie należy dezynfekować dzieciom dłoni przed wejściem do budynku.

    Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę.

    Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą, min. 1,5 m.

    Proszę śledzić na bieżąco nasza stronę internetową w celu reagowania na bieżące informacje.

     

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl