• PROJEKT EDUKACYJNY „ZDROWA KSIĄŻKA”

      

     `          Projekt „Zdrowa książka” realizowany był poprzez niezwykłą współpracę trzech prozdrowotnych placówek przedszkolnych, które połączyły swoje siły i stworzyły piękną i wartościową lekturę. Placówki, które wzięły udział w projekcie:

     Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie,

     Przedszkole Nr 94 „Plastusiowy Domek” we Wrocławiu,

     Przedszkole Anglojęzyczne „Promar” w Rzeszowie.

     Celem głównym projektu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków. Cała realizacja projektu "Zdrowa książka" koncentrowała się wokół tematyki zdrowia, racjonalnego odżywiania, higieny osobistej i sprawności ruchowej.     

     W każdej z placówek przeprowadzono szereg zajęć i zabaw, akcji zachęcających dzieci do zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia. W efekcie powstała „Zdrowa książka” z przepięknymi historyjkami obrazkowymi oraz pracami plastycznymi, które zostały wykonane własnoręcznie przez dzieci z każdej z placówek. Stanowią one podsumowanie wiedzy o prawidłowym  i zdrowym stylu życia.

     Książka zawiera również fotografie dzieci nawiązujące do wybranego zagadnienia: aktywności fizycznej, higieny osobistej, zdrowego odżywiania. Chcąc utrzymać bliższą więź pomiędzy uczestnikami projektu, placówki wysyłały do siebie pocztówki, listy.

     Edukacja   w  zakresie  trwałego  kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród  dzieci poprzez promocję zasad zdrowego i aktywnego stylu życia podczas realizacji projektu była widoczna na co dzień. Każdy blok tematyczny był szczegółowo prezentowany.

     Dzieci podczas trwania projektu były bardzo zaangażowane w jego realizację i chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych aktywnościach. Podjęte działania pozwoliły na integrację dzieci z różnych placówek oświatowych, wymianę doświadczeń, a także promowanie dzieci uzdolnionych. Poprzez szereg podjętych działań promowaliśmy placówkę oraz miasto w najbliższym środowisku, współpracującym mieście.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl