• PROJEKT EDUKACYJNY „ZDROWA KSIĄŻKA”

      

     `          Projekt „Zdrowa książka” realizowany był poprzez niezwykłą współpracę trzech prozdrowotnych placówek przedszkolnych, które połączyły swoje siły i stworzyły piękną i wartościową lekturę. Placówki, które wzięły udział w projekcie:

     Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie,

     Przedszkole Nr 94 „Plastusiowy Domek” we Wrocławiu,

     Przedszkole Anglojęzyczne „Promar” w Rzeszowie.

     Celem głównym projektu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków. Cała realizacja projektu "Zdrowa książka" koncentrowała się wokół tematyki zdrowia, racjonalnego odżywiania, higieny osobistej i sprawności ruchowej.     

     W każdej z placówek przeprowadzono szereg zajęć i zabaw, akcji zachęcających dzieci do zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia. W efekcie powstała „Zdrowa książka” z przepięknymi historyjkami obrazkowymi oraz pracami plastycznymi, które zostały wykonane własnoręcznie przez dzieci z każdej z placówek. Stanowią one podsumowanie wiedzy o prawidłowym  i zdrowym stylu życia.

     Książka zawiera również fotografie dzieci nawiązujące do wybranego zagadnienia: aktywności fizycznej, higieny osobistej, zdrowego odżywiania. Chcąc utrzymać bliższą więź pomiędzy uczestnikami projektu, placówki wysyłały do siebie pocztówki, listy.

     Edukacja   w  zakresie  trwałego  kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród  dzieci poprzez promocję zasad zdrowego i aktywnego stylu życia podczas realizacji projektu była widoczna na co dzień. Każdy blok tematyczny był szczegółowo prezentowany.

     Dzieci podczas trwania projektu były bardzo zaangażowane w jego realizację i chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych aktywnościach. Podjęte działania pozwoliły na integrację dzieci z różnych placówek oświatowych, wymianę doświadczeń, a także promowanie dzieci uzdolnionych. Poprzez szereg podjętych działań promowaliśmy placówkę oraz miasto w najbliższym środowisku, współpracującym mieście.