Artykuły dla rodziców

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
E-mail przedszkola: sekretariat@pp12.resman.pl
Telefon: 17 7483275 - Dyrekcja
17 7483276 - Księgowość
17 7483271 - Intendent

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
Adres przedszkola: ul. Kopaczewskiego 1
35-222 Rzeszów
Inspektor Ochrony Danych: Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl

funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl