• Przedszkole Promujące Zdrowie

   •  

    Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie to

    Przedszkole Promujące Zdrowie

    Zespół ds. Promocji Zdrowia:

    Koordynator: Magdalena Pająk, tel. 177483271, email: mpajak@pp12.resman.pl

    Członkowie: Dagmara Pasieka - nauczyciel,

    Edyta Graboś - nauczyciel,

    Barbara Przywara - pomoc nauczyciela,

    Agnieszka Brodawka - kucharka,

    Piotr Jenczalik - intendent

    Katarzyna Cieplak - Rada Rodziców

     

    W roku szkolnym 2021/2022 finalizujemy starania w celu uzyskania przez placówkę Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Przeprowadziliśmy autoewaluację działań naszej Placówki.  Poniżej przedstawiamy prezentację zawierającą opis wybranych działań oraz wyniki, w tym  mocne strony,  zaprezentowane  w dniu 23 maja 2022 r. w obecności koordynatorów promocji zdrowia: p.konsultant dr  B.Wolny i p. wizytator mgr  G.Tereszkiewicz oraz innych zaproszonych gości, min. przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa, PCEN w Rzeszowie, Rady Rodziców, dyrektorów przedszkoli zrzeszonych w sieci oraz przedstawicieli placówek współpracujących z nami w ramach promocji zdrowia.

     

    Prezentacja z przeprowadzonej autoewaluacji: https://view.genial.ly/61990cd76c13b10deb904527/dossier-prezentacja-3-lata

     

    WAŻNIEJSZE WYNIKI PRZEPROWADZONEJ AUTOEWALUACJI DZIAŁAŃ,
    Z PODANIEM KONKRETNYCH OSIĄGNIĘĆ
    (MOCNYCH STRON) PRZEDSZKOLA:

    wazniejsze_wyniki_przeprowadzonej_autoewaluacji_dzialan__z_podaniem_konkretnych_osiagniec_(mocny.pdf

     

    PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2021/2022

     

     1. Cel: Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w różnorodnych zajęciach ruchowych

     

         Kryterium sukcesu: 90% dzieci aktywnie bierze udział w zabawach i zajęciach sportowych organizowanych przez przedszkole

      

        

    2. Zadania

     

    Nazwa zadania

     

    Kryterium sukcesu

    Sposób realizacji

     

    Okres/termin realizacji

     

    Osoby odpowiedzialne

     

    Potrzebne środki

     

    Sposób sprawdzenia wykonania zadania

    Wykorzystywanie ruchu podczas pobytu dziecka

    w przedszkolu

    80% dzieci chętnie bierze udział

    w zabawach ruchowych

    Codzienne organizowanie zabawa ruchowych

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Zabawy ruchowe

    Zapisy
    w dzienniku

    Poranna gimnastyka

    80% dzieci bierze udział

    w porannej gimnastyce

    Codzienne organizowanie porannej gimnastyki

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Zestawy ćwiczeń porannych

    Zapisy
    w dzienniku, przykładowy zestawy ćwiczeń

    Ćwiczenia gimnastyczne/zestaw zabaw ruchowych

    80% dzieci chętnie bierze udział

    w ćwiczeniach gimnastycznych/

    zestawach zabaw ruchowych

    Organizowanie ćwiczeń gimnastycznych/

    zestawów zabaw ruchowych

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Zestawy ćwiczeń/

    zabaw ruchowych;

    przybory gimnastyczne

    Zapisy
    w dzienniku
     i w planach miesięcznych

    Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

    80% dzieci chętnie bierze udział

    w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

    Organizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

    Podczas ciepłych dni, w zależności od pogody

    Nauczyciele grup

    Zestawy, przybory

    Zapisy
    w dzienniku, zdjęcia

    Spacery poza teren przedszkola

    70% nauczycieli organizuje spacery poza teren przedszkola

    Organizowanie spacerów poza teren przedszkola

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Kamizelki odblaskowe

    Zeszyt wyjść, zdjęcia

    Prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce

    oraz metodami twórczymi, aktywnymi

    70% nauczycieli organizuje zabawy ruchowe przy muzyce oraz metodami twórczymi, aktywnymi

    Organizowanie zabaw ruchowych przy muzyce oraz metodami twórczymi, aktywnymi 

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Płyty CD, przybory

    Zapisy
    w dzienniku

    Wykorzystanie różnorodnych i niekonwencjonalnych przyborów  do ćwiczeń

    gimnastycznych

    70% nauczycieli wykorzystuje różnorodne

    i niekonwencjo-

    nalne przybory do ćwiczeń gimnastycznych

    Organizowanie ćwiczeń gimnastycznych przy użyciu różnorodnych i niekonwencjonalnych  sprzętów

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Sprzęt gimnastyczny

    Zapisy
    w dzienniku

    Organizowanie kącików sportowych

    W każdej sali

    Zorganizowanie kącików sportowych w salach

    2x w roku

    Wszyscy nauczyciele

    Sprzęt gimnastyczny,

    Ilustracje

    Zdjęcia

     

    Tworzenie prac plastycznych, plakatów reklamujących aktywny styl życia

     

    W każdej grupie

    Stworzenie plakatów reklamujących aktywny styl życia

    Cały rok szkolny

    Wszyscy nauczyciele

    Materiały plastyczne

    Prace plastyczne, plakaty, zdjęcia

     

    Organizowanie spotkań ze sportowcami

     

    Udział dzieci w spotkaniach ze sportowcami

    Organizowanie spotkań ze sportowcami

    Cały rok szkolny

    Wszyscy nauczyciele

     

    Zdjęcia

    Wycieczki na obiekty sportowe

    Zorganizowanie wycieczek

    Organizowanie wycieczek na obiekty sportowe

    Cały rok szkolny

    Wszyscy nauczyciele

     

    Zdjęcia, karty wycieczki

     

    Przygotowanie gazetki w holu

    „Sport to zdrowie”

     

    Wykonanie gazetki

    Przygotowanie gazetki pt. „Sport to zdrowie”

    Luty 2022

    Dagmara Pasieka

    Renata Ceroń

    Materiały biurowe

    Gazetka

     

    Zorganizowanie wystawek zdjęć dzieci przedstawiających ich aktywność fizyczną
    w przedszkolu

     

    Zorganizowanie wystawek zdjęć dzieci

    Zorganizowanie wystawek zdjęć

    Luty 2022

    Dagmara Pasieka

    Renata Ceroń

    Zdjęcia

    Zdjęcia

    Przegląd fotograficzny „Aktywne ferie”

    5% dzieci weźmie udział

    w przeglądzie

    Zorganizowanie przeglądu fotograficznego „Aktywne ferie”

    Marzec 2022

    Dagmara Pasieka

    Edyta Graboś

    Opłata za wywołanie zdjęć, materiały biurowe

    Informacja 

    o konkursie, prace konkursowe, zdjęcia

    Konkurs na ilustrowany wierszyk „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

    5% dzieci weźmie udział

    w konkursie

    Zorganizowanie konkursu na ilustrowany wierszyk „W zdrowym ciele zdrowy dych”

    Kwiecień 2022

    Dagmara Pasieka

    Edyta Graboś

    Materiały biurowe,

    Upominki, dyplomy za udział w konkursie

    Informacja 

    o konkursie, prace konkursowe, zdjęcia

    Udział w międzyprzedszkolnym przeglądzie "Areobik Przedszkolaka"

     

    Dzieci z 2 grup przedszkolnych występuje publicznie 

    Zorganizowanie międzyprzedszkolnego przeglądu "Areobik Przedszkolaka"

    Maj 2022

    Nauczyciele grup

    Scenariusz, stroje, nagłośnienie, płyty CD

    Zdjęcia

     

    Udział w "Sportowym tygodniu" (m.in. przedszkolnej spartakiadzie, ścieżce zdrowia itp.)

     

    90% dzieci aktywnie  bierze udział w proponowanych akcjach

    Zorganizowanie "Sportowego tygodnia"

    Czerwiec 2022

    Nauczyciele grup

    Scenariusz, sprzęt gimnastyczny

    Zdjęcia

    Udział w przeglądach, konkursach, zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki
     w Rzeszowie

    Dzieci z grup przedszkolnych biorą udział w proponowanych akcjach (m.in. "Przedszkolaki biegają")

    Przygotowanie dzieci do występów, zawodów, wykonanie pracy plastycznej itd.; występ publiczny.

    Cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Scenariusz, stroje, płyty CD,

    Materiały plastyczne

    Zdjęcia

    Działania zmierzające do zwiększenia aktywności we współpracy ze środowiskiem lokalnym

     

    80% uczestników dostrzeże potrzebę aktywności ruchowej

    - Zorganizowanie przeglądu "Areobik przedszkolaka" w Młodzieżowym Domu Kultury

     

    - Występy w Domu Spokojnej Starości poszerzające wiedzę ludzi starszych nt. edukacji zdrowotnej

     

    - udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Miejskiej i Wojewódzkiej Bliblioteki Publicznej nt. zdrowia

     

    - udział w zajęciach prowadzonych przez sportowców

     

    Maj 2022/cały rok szkolny

    Nauczyciele grup

    Scenariusz, stroje, płyty CD

    Zdjęcia

     

     

            Od 2015r. nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.

     

    23 kwietnia 2018r. nasze przedszkole otrzymało

    Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

    Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas wojewódzkiej konferencji 

    „EDUKACJA DLA ZDROWIA” z udziałem honorowego gościa Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

     

           Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po pierwszych 2 latach uzyskaliśmy Certyfikat Rejonowy, a po kolejnych 3 latach Certyfikat Wojewódzki.

    Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

    Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

    • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);
    • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

     

           Celem i zadaniem przedszkola promującego zdrowie jest wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie  całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia. Przedszkole Promujące Zdrowie jest wartością, do której dążyliśmy podejmując długofalowe działania i służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem zespołowym. Rada Pedagogiczna pod kierunkiem koordynatorów opracowuje na każdy rok szkolny priorytety oraz doskonali się w tym zakresie.

             W Przedszkolu Publicznym nr 12 podejmowane są spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia już od kilku lat. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.

     

            Przyjęty model PPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) PPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą tą placówkę od innych, które nie podjęły się tworzenia PPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji PPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”. We wrześniu 2018r. została przeprowadzona ponowna diagnoza stanu wyjściowego w naszym placówce.

     

    Standardy przedszkola promującego zdrowie

     

    1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

    2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

    3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

    4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

     

    Przedszkole Publiczne Nr 12 jako Przedszkole Promujące Zdrowie nieustannie dąży do:

    • zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
    • tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii
     i współpracy;
    • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka
     w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań
     w domu;
    • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
    • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
    • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
    • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

     

           Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.

     

            Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki a jednocześnie zobowiązaniem do upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będziemy się starać to zobowiązanie wypełniać aby po kolejnych kilku latach ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl