• Opłata za pobyt i wyżywienie

    • Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy wpłacać obowiązkowo do 10 każdego miesiąca według naliczeń w systemie E-Dziecko   https://edziecko.dipolpolska.pl/  .

     Dostęp dla rodziców nowych dzieci: login - numer karty rejestracyjnej; hasło - imię dziecka.

     na poniższe konto:

     31 1020 4391 0000 6402 0187 6440

     Tytułem przelewu wpisujemy: Imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za pobyt i wyżywienie.


     Informację o wysokości opłaty można również uzyskać u Pana  Intendenta ( tel. 17 748 32 71) lub u pań pełniących dyżur na holu przedszkola.

     Uwaga!!! Zaległości  w opłatach (po 10 każdego miesiąca) poddawane będą windykacji komorniczej.

     Stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł dziennie.

     Ewidencja pobytu dzieci odbywa się za pomocą kart zbliżeniowych. "Odbijanie" kart w chwili przyjścia i odbioru dziecka jest obowiązkowe.  System rozliczeń - E-Dziecko firmy ISOCOM.

     Zgodnie ze Statutem Przedszkola zaleganie z opłatą skutkuje brakiem możliwości uczęszczania dziecka do Przedszkola do czasu uregulowania należności.

     Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać w dniu poprzedzającym lub rano do godziny 8.30 na adres email: intendent@pp12.resman.pl

     Dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 r.) realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Bez konieczności składania wniosku w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

     uchwala_PP_oplaty-2018.pdf

     Dotyczy zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

     Zgodnie z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami przepisów o finansowaniu zadań oświatowych – zwolnienie rodzica/opiekuna prawnego z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w sytuacjach wskazanych w Uchwale Rady Miasta, powinno następować w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organ prowadzący (Prezydenta Miasta Rzeszowa).

     W przypadku gdy do przedszkola lub innej prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłaty za pobyt. Zwalnia się z opłaty za pobyt dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szczegóły w Uchwale powyżej.

     Rodzice/ opiekunowie, którzy z takiego zwolnienia korzystali do tej pory lub będzie im przysługiwało od 1 września br. oraz rodzice dzieci nowo przyjętych, których z wymienionych we wniosku powodów mogą uzyskać zwolnienie z opłat proszeni są o złożenie stosownego Wniosku (w załączeniu) w sekretariacie Urzędu Miasta  Rzeszowa - Wydziału Edukacji.- Pl. Ofiar Getta 7.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl