• UWAGA WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !!!

     • W związku z kontaktem z osobą z pozytywnym wynikiem COVID-19  dzieci z Grupy VI i objęcie ich kwarantanną przez PSSE opinia nr PSN.441.2.11.2.2020 z dnia 20.09.2020r

                                                                  zawieszam zajęcia Grupy VI:

                                                   od 01.10.2020 r. do 5.10.2020r. (włącznie).

      Dla grupy VI będzie w tym czasie prowadzone nauczanie zdalne. Kontakt przez pocztę elektroniczną: egrabos@pp12.resman.pl.

      Pozostałe grupy funkcjonują jak dotychczas. Jednocześnie przypominam pozostałym Rodzicom o zachowaniu reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu. Z powodu zaistniałej sytuacji pracownicy obowiązkowo noszą maseczki również podczas bezpośredniej pracy z dziećmi.

      Proszę o zwracanie szczególnej uwagi na samopoczucie dzieci i własne, wzmożenie czynności higieniczno-sanitarnych, ograniczenie kontaktów z osobami starszymi, osłabionymi w rodzinie.  Przypominam o zasadzie nieprzyprowadzania dzieci z objawami choroby i kontakt z lekarzem w przypadku niepokojących objawów.

      Renata Smyczyńska

      dyrektor

      Przedszkole Publiczne Nr 12

      w Rzeszowie

     • OGŁOSZENIE - KONKURS

     • RODZINNY KONKURS

      KULINARNO - FOTOGRAFICZNY

       

      „Książka kucharska

      małych kucharzy”

       

      Zapraszamy wszystkie dzieci i członków ich rodzin (rodzice, dziadkowie itd.) do wzięcia udziału w konkursie, którego tematyka ma obejmować:

       

      • wspólne ugotowanie/upieczenie zdrowej potrawy,
      • zrobienie zdjęcia (efekt końcowy dania).

       

      Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nadać oryginalną nazwę stworzonej potrawie i wysłać wraz z przepisem na adres e-maila:
      egrabos@pp12.resman.pl                                                    jlesniak@pp12.resman.pl

      Czas trwania konkursu - do 30 października 2020r

       

      Autorzy wszystkich nadesłanych prac zostaną nagrodzeni!! Prace będą wyeksponowane

      w „KSIĄŻCE KUCHARSKIEJ MAŁYCH KUCHARZY”.

       

      Organizatorem konkursu kulinarno-fotograficznego

      jest Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie.

       

      Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Organizatora.

                      

                                                   Osoba odpowiedzialna:
                                                                             Edyta Graboś

                                                                           Joanna Leśniak

                                           

                                              

      Cele konkursu:

      • promowanie pasji kulinarnych wśród dzieci, stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń,
      • wdrażanie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia,
      • zachęcanie do spożywania zdrowych potraw,
      • czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego działania rodzic - dziecko,
      • inspirowanie dzieci do działań twórczych.

       

      Warunki uczestnictwa:

      Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie wraz z opiekunami.

       

      Ocena i nagrody:

      Jury wybierze zwycięskie zdjęcia kierując się następującymi kryteriami:

       

      • stopień zaangażowania uczestników w proces tworzenia,
      • ogólny wyraz artystyczny, czyli SMAKOWITOŚĆ ZDJĘĆ. 

       

      Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

      23 listopada 2020 roku.

       

       

     • OGŁOSZENIE

     • Drodzy Rodzice,

      Udostępniamy dla Państwa służbowe adresy poczty elektronicznej nauczycielek, poprzez które można się z nami kontaktować w celu pytań oraz rozwiązywania pojawiających się problemów. W miarę możliwości będziemy odpowiadać i pomagać, jesteśmy dla Państwa dzieci. Będziemy się również z Państwem kontaktować poprzez adresy email, które Państwo nam podali. Dla nas wszystkich to trudny czas, a dzieci odczuwają to bardziej niż my dorośli.

      Grupa I     

      Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl

      Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl

      Grupa II

      Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl

      Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl

      Grupa III

      Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl

      Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl

      Grupa IV

      Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl

      Grupa V

      Joanna Leśniak -  jlesniak@pp12.resman.pl

      Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl

      Grupa VI

      Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl

      Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl

      Język angielski

      Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl

     • Informacje dotyczące przyprowadzania i wybierania dzieci

     •  

      Przedszkole czynne w godzinach: 6.30 - 17.00

       

      Posiłki:

      śniadanie: 8.30

      II śniadanie: 10.00

      Obiad: I danie - 11.45

                  II danie - 14.00

      Prosimy uwzględniać godziny posiłków planując wybieranie dzieci. Posiłki trwają ok. 30 min. Pracownicy są  zaangażowani w przygotowanie (ok.15min. wcześniej), pomoc dzieciom i prace porządkowe.

      Przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30

      Wybieranie dzieci: Prosimy zgłaszać chęć wcześniejszego wybrania dzieci zwłaszcza z grup I i II (jeśli przed leżakowaniem).

       

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Zbiórka makulatury na budowę studni w Afryce, gdzie ludzie nie mają dostępu do wody pitnej zawsze aktualna.
      Kontener na makulaturę na stałe umieszczony jest przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Krakowskiej 18 za domem katechetycznym przy garażach.

   • Kontakty

    • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
    • sekretariat@pp12.resman.pl
    • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
    • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
    • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
    • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl