• Zajęcia dodatkowe

    • W naszym Przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażowania się dzieci.

     Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : ,,Zdrowy rok", "Dziecko widzem i aktorem", "Muzyka bliska dziecku" oraz   inspirujemy i stymulujemy dzieci do ciekawości świata, chęci poznawania "Małej Ojczyzny", twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozwijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

     Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, min. projekty organizowane przez UNICEF, "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak", "Akademia zdrowego przedszkolaka".

     Oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in.  tj.:

     - zajęcia rytmiczno-ruchowe,
     - język angielski,
     - zajęcia z kodowania z robotem Photon oraz matami do kodowania,

     - gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
     - gry i zabawy sportowe

     - "Aktywny Przedszkolak" - ćwiczenia i zabawy ruchowe

     - naturalna nauka języka angielskiego w codziennych sytuacjach "Międzynarodowy Program dwujęzyczność w przedszkolu"

     - logopedia

     - zajęcia terapeutyczne

     - zajęcia rozwijające kreatywne myślenie

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl