• Zajęcia dodatkowe

    • W naszym Przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażowania się dzieci.

     Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : ,,Zdrowy rok", "Dziecko widzem i aktorem", "Muzyka bliska dziecku" oraz   inspirujemy i stymulujemy dzieci do ciekawości świata, chęci poznawania "Małej Ojczyzny", twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozwijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

     Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, min. projekty organizowane przez UNICEF, "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak", "Akademia zdrowego przedszkolaka".

     Oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in.  tj.:

     - zajęcia rytmiczno-ruchowe,
     - język angielski,
     - zajęcia z kodowania z robotem Photon oraz matami do kodowania,

     - gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
     - gry i zabawy sportowe

     - "Aktywny Przedszkolak" - ćwiczenia i zabawy ruchowe

     - naturalna nauka języka angielskiego w codziennych sytuacjach "Międzynarodowy Program dwujęzyczność w przedszkolu"

     - logopedia

     - zajęcia terapeutyczne

     - zajęcia rozwijające kreatywne myślenie