Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych oraz rodziców dzieci już uczęszczających do naszego Przedszkola

    • INFORMACJE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

    • INFORMACJE ORGANIZACYJNE

     • Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodna zabawę i poruszanie się, z rozciągliwymi dekoltami. Ubiór „na cebulkę”,
     • W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje własne miejsce w szatni. Zostaje ono podpisane w umowny sposób - znaczkiem, imieniem. Warto wytłumaczyć dziecku, że powinno pilnować swoich rzeczy, pokazać, która jest jego szafka, jakie dostało kapcie, buty, ubrania rezerwowe,
     • Dzieci przyprowadzane są zgodnie z deklarowanym czasem: przyprowadzanie do 8.15. Odbieranie od 14.30 (z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych oraz okresu adaptacji nowych dzieci),
     • Spóźnienia i nieobecności zgłaszane powinny być dzień wcześniej nauczycielce, emailowo lub telefonicznie do godziny 8.30,
     • Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione osoby,
     • Rodzice czekają aż dziecko wejdzie do sali samo lub zostanie odprowadzone przez pracownika przedszkola,
     • Dla wszystkich nowoprzyjętych dzieci zamawiamy po dwie karty do rejestracji pobytu. Cena jednej karty: 17 zł. W dniach 29-31.08.2022r. w godz.8.00-15.00 prosimy dokonać płatności za karty (można zamówić więcej kart) u Intendenta (proszę posiadać odliczoną kwotę). POSIADANIE KART JEST NIEZBĘDNE DO ROZLICZANIA POBYTU DZIECKA. 
     • W dniach 30-31.08.2022r. prosimy również przynieść rzeczy potrzebne do leżakowania (Grupa I - dzieci 3 letnie urodzone 2019 r.) - prosimy podpisać wszystkie rzeczy i przynieść je w podpisanej torbie oraz rzeczy na przebranie - wg Wyprawki w podpisanym woreczku.
     • Przedszkole nie prowadzi ubezpieczenia grupowego od NNW dzieci. Rodzice mogą dokonywać ubezpieczenia  indywidualnie w wybranej przez siebie Firmie Ubezpieczeniowej.
     • Rodzice dzieci już uczęszczających, którzy zagubili karty do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu proszeni są o zgłoszenie potrzeby zakupu (ilość kart - każda karta 17 zł.) u Intendenta lub emailowo: intendent@pp12.resman.pl lub telefonicznie: 17 748 32 71 (75).
     • Dzieci korzystają ze zbiorowego żywienia - gotujemy we własnej kuchni, tzn. wszystkim dzieciom podawane są takie same posiłki. W wyjątkowych przypadkach, w których dziecko ma zaleconą dietę Rodzice są zobowiązani dostarczyć wniosek o stosowanie diety dla dziecka wg zaleceń lekarza oraz zaświadczenie lekarskie, w celu ustalenia czy stosowanie określonej diety będzie możliwe w warunkach przedszkolnych.
     • Prosimy zapoznać się z artykułami nt. przygotowania dziecka do uczęszczania do przedszkola (Zakładka - Artykuły dla rodziców oraz  zakładka - WARTO PRZECZYTAĆ) oraz Klauzulami ochrony danych osobowych - zakładka RODO.
     • Procedury_bezpieczenstwa_PP12_wrzesien_2020_r..pdf
     • Pliki do pobrania - zamieszczone poniżej prosimy dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu lub w dniach od 30-31.08.2022r.):
     1. Ankieta_informacyjna_o_dziecku.docx
     2. UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECKA_-_klauzula_2019(1).pdf
     3. WIZERUNEK_DZIECKA_-__klauzula_2019(1).pdf
     4. TEMPERATURA___klauzula_-_aktualny_od_09.2020(1).pdf
     5. OSWIADCZENIE_Rodzicow_w_okresie_pandemii_-_01.09.2020.pdf

     Nowo przyjęte dzieci 3 letnie (urodzone w roku 2019)  będą uczęszczać do grupy I (3latki)  i II (3-4 latki)

     Dzieci starsze (4,5 i 6 letnie) będą uczęszczać do grupy II, III, IV, V i VI

      Każda z grup będzie prowadzona przez 2 nauczycielki i pomoc nauczyciela.

     Listy przynależności do poszczególnych grup dostępne w Placówce od 1 lipca 2022 r. lub telefonicznie: 17 748 32 75 lub 17 748 32 71

     Z uwagi na wymagania sanitarne związane z COVID-19 dzieci nie mogą wnosić do Przedszkola ani zabierać z Placówki  żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Dzieci nie mogą również przynosić wody lub innych napojów (w salach dostępna jest woda w dystrybutorach obsługiwanych przez opiekunów) ani produktów spożywczych.

     Dalsze informacje w późniejszym terminie.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl