• WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE
     • WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE

     • W tym tygodniu w przedszkolu rozmawiamy o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci poznają podstawowe zasady ruchu drogowego i uczą się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
     • Dzisiaj grupa III i grupa II wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Dzięki temu dzieci same mogły obserwować ruch uliczny, sygnalizatory świetlne i znaki drogowe. 

      INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BEZPIECZNY ROK” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Komendanta Miejskiej Policji w Rzeszowie autorstwa nauczycielek naszej placówki: Magdaleny Pająk, Dagmary Pasieki

      Innowacja pedagogiczna „Bezpieczny rok” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z wybranych placówek publicznych nr 12 z całej Polski. Jego realizacja daje możliwość kształcenia u przedszkolaków postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Podjęte działania pozwolą również na integrację dzieci z różnych placówek oświatowych, wymianę doświadczeń.

      Głównym założeniem programu jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Program ma wyposażyć wychowanków w nawyki rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im, unikania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

      Realizacja programu oparta będzie na specjalnym wspólnie stworzonym kalendarzu, w którym każdy miesiąc jest przyporządkowany do określonego problemu. Na bieżąco przez cały rok placówki przedszkolne przy użyciu kalendarza będą omawiać jedno zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa. Treści będą utrwalane przez cały miesiąc. Przy wyborze form pracy i środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji projektu, nauczyciele oddziałów przedszkolnych kierować się będą własnym doświadczeniem oraz upodobaniem dzieci, z którymi pracują.

      Realizacja innowacji pedagogicznej ma na celu wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalenia znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym, na podwórku. Ponadto uczestnicy projektu zdobędą wiedze, jak  unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami, roślinami oraz urządzeniami elektrycznymi.

      Podjęte działania na bazie stworzonego wspólnie kalendarza usystematyzują wiedzę na temat bezpieczeństwa wśród dzieci, a także doświadczą poczucia sprawstwa i dumy z wykonania czegoś dobrego nie tylko dla nich samych, ale również dla innych społeczności przedszkolnych.

     • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl