• RUCH TO ZDROWIE
     • RUCH TO ZDROWIE

     • Nasze przedszkole przejawia troskę o właściwy rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała.
     • Codziennie prowadzona jest  poranna gimnastyka, ćwiczenia muzyczno - ruchowe oraz gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Ponadto w grupie 6latków odbywają się cykliczne zajęcia gimnastyczne. Gimnastyka zaspokaja dzieciom naturalną potrzebę ruchu, dostarcza bodźce rozwojowe, kształtuje prawidłową  postawę ciała, wzmacnia kondycję, jak również wpływa na psychikę i osobowość dziecka. Wykonywane przez dzieci ćwiczenia, zabawy i czynności oparte są na naturalnych formach ruchu np. chód, bieg, skok, rzut, dźwiganie, itp. oraz dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka. Założeniami gimnastyki są cele zdrowotne, usprawniające oraz kształcące. Prowadzone zajęcia i zabawy  gimnastyczne przyczyniają się do wyrabiania u dzieci systematyczności uprawiania ćwiczeń, profilaktyki wad postawy, eliminacji i zmniejszania wad postawy oraz uczą współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Przedszkolaki zdobywają wiedzę na temat znaczenia ruchu życiu człowieka, prawidłowego odżywiania, poznają budowę ciała człowieka. Zajęcia gimnastyczne, jak i udział w zawodach sportowych wyzwalają u dzieci duże emocje. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w różnych formach zajęć ruchowych mobilizując również  swoich rodziców do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach sprawnościowych.

      Przekazujemy i zaszczepiamy wśród społeczności przedszkolnej potrzebę ruchu i zdrowego odżywiania. Żadne inne zajęcia nie zbliżają członków rodziny do siebie tak bardzo, jak wspólna rekreacja! A więc my jako przedszkole zachęcamy wszystkich do różnorodnych form aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

      Czas na gimnastyce upływa nam w miłej, sportowej atmosferze, a każdy przedszkolak wie, iż  "RUCH, TO ZDROWIE, SAM LEKARZ CI TO POWIE".

         

     • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl