Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy

programowej kształcenia ogólnego

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

ogólnego dla szkoły policealnej

Dz U 2017 poz. 356

Podstawa_programowa_Przedszkole_2017.pdf