Artykuły dla rodziców

PROPOZYCJE ZABAW

GRUPA V

ZMIANA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

ZAJĘCIA  REALIZUJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ  W GRUPIE V
NA TYDZIEŃ OD  04.05.2020 do  08.05.2020r.

 

TEMATYKA TYGODNIA: Moja ojczyzna.

Dziecko utrwali wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu). Rozpozna i nazwie symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego. Nauczy się na pamięć wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” („Kto ty jesteś, Polak mały”). Poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Dowie się ciekawostek o Unii Europejskiej. Wysłucha opowiadania i hymnu Unii Europejskiej. Popracuje z mapą Polski i Europy oraz z globusem. Poćwiczy swoje ciało oraz język i narządy mowy.

W tym tygodniu uzupełniamy karty pracy cz. 4 od str. 29 do 35

4.05.2020r.

Oglądanie widokówek, książek, albumów o Warszawie. Opisywanie charakterystycznych miejsc stolicy.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Zakochany w syrenie” ( obrazek - książka s.72 – 73).
Ada wróciła z tatą z przedszkola i od razu zaczęła opowiadać o wydarzeniach dnia.

− Dzisiaj rysowaliśmy Syrenkę – powiedziała.

− Taki stary samochód? – zdziwił się Olek, który wiedział wszystko o dawnych modelach

samochodów takich jak trabant, syrenka i warszawa.

− Sarenkę? – zapytała mama, która w tym czasie miksowała truskawki i nie dosłyszała głosu córeczki.

− Ojejku, nikt mnie nie rozumie – westchnęła Ada i rozwinęła swój rysunek.

− Syrenka warszawska! Kobieta z ogonem ryby i z tarczą − zawołał Olek. − Znam ten pomnik, bo byliśmy tam z klasą.

− Jeśli chcesz, to opowiem ci legendę o tym pomniku i o powstaniu Warszawy − zaproponowała Ada.

− Chcę.

Ada wyjęła jedną ze swoich małych lalek i owinęła jej nogi wstążką, tak, żeby przypominała

ogon ryby. Zaczęła opowiadać:

− W pewnej wiosce żyła sobie piękna syrena, która nie była zwykłą dziewczyną, bo zamiast

nóg miała płetwę. Mieszkała w rzece Wiśle. Czasami wychodziła na brzeg, żeby rozczesać włosy… − Ada udawała, że rozczesuje lalce blond czuprynę. – Syrenka pięknie śpiewała i czarowała swoim głosem rybaków.

Ada odszukała drugą lalkę, której kiedyś obcięła włosy, podała ją Olkowi i powiedziała:

− To będzie rybak. Ma na imię Wars.

− Ja mam go udawać?

− Tak.

− I co mam robić? – zapytał Olek.

− Masz być zakochany – wyjaśniła Ada.

− Ja?

– Tak! Wars zakochał się w syrenie i uratował ją przed innymi rybakami. Oni zarzucili na

nią sieci, bo chcieli ją zanieść królowi, żeby dostać dużo pieniędzy. Zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć jej śpiewu.

− A co by się stało, gdyby usłyszeli?

− Ten, kto ją usłyszał, wchodził do rzeki i już nigdy nie wracał. Zwykli ludzie nie mogą żyć

pod wodą.

− Wiem. Ludzie mają płuca, a ryby skrzela. Dzięki temu ryby mieszkają pod wodą. I ta twoja

syrena też.

Ada przyniosła z kuchni pustą siatkę po cebuli, która przypominała sieć i wrzuciła do niej

swoją lalkę.

− Uratuj mnie, piękny rybaku, a zaśpiewam ci najpiękniejszą pieśń na świecie! – powiedziała.

− Nie śpiewaj mi, bo wpadnę do Wisły i nie wrócę! Zatkałem sobie uszy – powiedział Olek.

− Ojej! Już dawno wyjąłeś sobie zatyczki z uszu i dlatego jesteś zakochany. Taka jest legen-

da, a my się tylko bawimy. Ratuj syrenę!

− Zakradnę się nocą, kiedy inni rybacy będą spali i rozetnę sieci. Będziesz mogła wrócić do Wisły.

− Pospiesz się, bo nie mogę żyć długo bez wody! – pisnęła Ada.

Olek wyplątał syrenę z cebulowej sieci i powiedział:

− Jesteś wolna. Możesz wracać do domu.

− Dziękuję ci, dzielny rybaku? Jak masz na imię?

− Olek.

− Przecież się bawimy! – przypomniała Ada.

− No dobrze… mam na imię Wars. A ty, jak masz na imię, piękna panno?

− Jestem Sawa. Widziałam cię wiele razy na brzegu rzeki.

− Przychodziłem tu łowić ryby, ale zawsze czekałem na ciebie. Jesteś taka piękna.

− Och! Rybacy tu biegną! Zobaczyli, że mnie uwolniłeś! Nie wyjdę już na brzeg Wisły, chyba,

że waszej wiosce będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Wtedy was obronię! Żegnajcie!

− Żegnaj! – powiedział Olek.

− Przecież ty masz iść ze mną, bo mnie kochasz – przypomniała Ada.

− Idę z tobą, Sawo! – zawołał Olek.

Po chwili obie lalki wylądowały pod tapczanem, który udawał rzekę Wisłę.

Ada opowiadała dalej:

− Wars i Sawa zniknęli pod wodą, i nikt ich już nie widział. Na miejscu wioski powstało mia-

sto Warszawa, w którym mieszkamy – zakończyła.

− Wiesz co, może pójdziemy w sobotę z mamą i tatą obejrzeć pomnik Syrenki nad Wisłą?

Sprawdzimy, czy ma skrzela.

− Mówiłeś, że byłeś tam z klasą.

− Ale chcę iść jeszcze raz.

− Hm… ty chyba naprawdę zakochałeś się w tej Sawie – zachichotała Ada.

 
Rozmowa na temat opowiadania.

O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?
Kto pomógł jej przedstawić legendę?

Troszkę ruchu

Obejrzyj  film

Posłuchaj piosenki „Syrenka”

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs

Odpowiedz na pytania:
- co to jest stolica?
-jak nazywa się stolica Polski?
- jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek?
- o kim opowiada piosenka?
- czy znacie legendę o syrence?
możesz posłuchać
https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw
- gdzie w Warszawie można spotkać Syrenkę?
- co to jest herb?

Karta pracy, cz.4, s.29

„Zdrowo i sportowo”

https://youtu.be/_acPp6fOqm4

Wykonaj prosty eksperyment!

Co pływa, co tonie?

5.05.2020r.

Poćwicz przy muzyce

Obejrzyj  film

Karta pracy,cz.4, s.30-31

Posłuchaj i utrwal wiersz.

Ułóż zdanie lub zdania z podanymi słowami: stolica, Wisła, syrena.

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Miarą pojemności płynów jest 1 litr.
Poszukaj dwóch różnych butelek o takiej samej pojemności (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka). Przygotuj też kubek.
Napełnij butelki wodą.
Przelewaj do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej i licz, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określ, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

Karta pracy, cz.4, s.32-33

Rozwiąż quizy i łamigłówki 

Śpiewaj z innymi

 

 

 

 

 

 od 27.04 do 30.04.2020r.

Tematyka tygodniowa: Moja miejscowość, mój region.

W tym tygodniu dziecko dowie się, że 29 kwietnia jest ,,Międzynarodowy Dzień Tańca’’, utrwali małą i dużą, drukowaną i pisana literkę ,,h, H’’, posłucha wierszy, posłucha hymnu, piosenek, obejrzy i posłucha tańce międzynarodowe, utrwali dodawanie i odejmowanie, przypomni sobie wiadomości o swoim mieście, o symbolach narodowych, wykona prace plastyczne, uzupełni karty pracy, wykona ćwiczenia ruchowe - ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch’’.

W tym tygodniu uzupełniamy karty pracy cz.4 od str.20 do 28

27.04.2020r. - poniedziałek:

- Oglądanie obrazków, fotografii, widokówek Rzeszowa, rozpoznawanie miejsc –
  wyszukiwanie w dostępnych źródłach (albumy, książki, Internet);

- Dzielenie wyrazu ,,Rzeszów’’ na sylaby i głoski, liczenie ile jest sylab i głosek
   w wyrazie, jaką głoskę słychać na początku wyrazu a jaką na końcu;

- Odszukiwanie miasta Rzeszowa na mapie Polski, utrwalenie informacji na temat
  wyglądu herbu miasta (krzyż maltański) i nazwy rzeki przepływającej przez
  Rzeszów (Wisłok) – wyszukiwanie w dostępnych źródłach;

- ,,Zabytki Rzeszowa’’ – wyszukiwanie w dostępnych źródłach;

- słuchanie piosenki pt. ,,Najpiękniejsze miejsce świata’’ (sł. i muz. Krystyna
  Gowik) – https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8

- Zabawa z rymowanką:
  ,,Miejscowość swoja znam, miejscowość swą kocham’’ – wypowiadanie
  rymowanki cicho, głośno, śpiewając na własną melodię;

- Praca plastyczna: ,,Rzeszów – moje miasto’’:
  naklejenie na kartkę A4 widokówki, lub zdjęcia Rzeszowa, dorysowanie lub
  doklejenie brakujących elementów na kartce dostępnymi przyborami
  plastycznymi, aby zapełnić całą kartkę.


- Obejrzyj spektakl teatralny

 
- Zagraj, pokoloruj, zgadnij - dodatkowo do wyboru w ciągu tygodnia

28.04.2020r. - wtorek:

- Słuchanie wiersza pt. ,,Małe miasteczko’’ – Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby:

   ,,W małym miasteczku nie ma wieżowców,
     schodów ruchomych ni zoo,
     lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
     które śpiewają wesoło.

    Dokoła rynku stoi rząd domów
    w siedmiu kolorach tęczy;
    ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
    czasami pszczoła zabrzęczy.

    Czyste powietrze pachnie zielenią,
    na niebie świeci słoneczko,
    wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
    dbają o swoje miasteczko’’.

 

- Oglądanie zdjęć, obrazków miast i wsi, wyszukiwanie różnic – wypowiadanie
  się pełnymi zdaniami – wyszukiwanie w dostępnych źródłach;

- Litera: ,,h, H’’ – karta pracy Litery i liczby cz.2
- Pisanie małej i dużej  litery  ,,h, H’’ w karcie pracy i w zeszytach w linie; czytanie tekstu; zaznaczanie na niebiesko litery h, H w podanych wyrazach;

- Wymyślanie wyrazów z głoską ,,h’’ – zwrócenie uwagi, że są wyrazy o takim
  samym dźwięku a innej pisowni ; ,,h’’ i ,,ch’’);

- Wyszukiwanie litery ,,h, H’’  małej i dużej drukowanej w dostępnych źródłach
  ( bajkach, czasopismach itp.);

- Ćwiczenia ruchowe z elementami czworakowania: ,,Rozrzucone klocki’:
   dziecko chodzi na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami, co
  pewien czas ( np. na sygnał klaśnięcia w dłonie) prostuje się i się rozgląda, jak
  dużo klocków rozłożonych jest na dywanie;

- Zabawa matematyczna” ,,Kostki’’:
  potrzebne są dwie kostki do gry. Dziecko najpierw rzuca jedną kostkę, liczy ile
  jest kropek, a potem rzuca drugą kostkę, liczy ile jest oczek. Dodaje ilość kropek
  z pierwszej kostki do ilości oczek z drugiej kostki i podaje wynik. Następnie
  rzuca pierwszą kostkę i liczy oczka, to samo robi z drugą kostką. Odejmuje
  mniejszą ilość kropek od większej ilości i podaje wynik.

Dla chętnychsmiley

Wesołe dodawanie

Kolorowanki i malowanki dla dzieci, karty pracy, gry edukacyjne, program „Mamo, Tato, co Ty na to?

 

29.04.2020r. – środa
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca

- Ciekawostka:
29 kwietnia jest ,,Międzynarodowym Dniem Tańca’’, który został ustanowiony
w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego, dla zwrócenia uwagi na to, że ludzie łączą się w pokoju i przyjaźni przez taniec;

 

- Obejrzenie tańców międzynarodowych – Internet:
 

- Stany Zjednoczone: Jive, Fokstrot, Quikstep,
- Francja: Kankan, posłuchanie piosenki w jęz. francuskim Kate Ryan ,,Ella, Ellel’a,
- Grecja: Zorba;
- Hiszpania: Bolero, Flamanco, Pasodoble, taniec do piosenki ,,Asereje’’ grupy Las
  Ketchup,
- Afryka: Jamajkas, Reagge, Afrikaan – muzyka pochodzi z Kongo,
- Rosja: Trepak, Kozak tańczy się do utworu ,,Kalinka’’, taniec do piosenki
   ,,Kanikuły’’,
- Polska: Krakowiak, Polonez, Kujawiak, Mazur;

- ,,Który taniec najbardziej ci się podobał i dlaczego?’’– wypowiedzi całymi
   zdaniami.

30.04.2020r. – czwartek:

- Słuchanie wiersza pt. ,,Droga do przedszkola’’ – Bożeny Formy:

   ,, Codziennie wczesnym rankiem
      zawsze droga ta samą
      do przedszkola maszeruję
      razem z moja mamą.

      Mijam skrzyżowanie
      sklepy, parki, szkołę
      potem kilka domów
      i widzę przedszkole.

      Chociaż jestem mały
      to swój adres znam.
      Do domu potrafię
      drogę wskazać sam.’’

- Zabawa: ,,Dokończ zdania’’:
  rodzic mówi początek zdania, a dziecko je kończy:
  ,, Miejscowość, w której mieszkam, to…..’’
  ,, Mieszkam…przy ulicy…’’
  ,,Lubię swoja miejscowość, bo…’’
  ,,Moje przedszkole znajduje się w …przy ulicy….’’

- Słuchanie wiersza pt. ,,Kim jesteś?’’ – Ewy Stadtmuller – utrwalenie wiadomości
  o Polsce:

   ,, Czy wiesz kim jesteś?
      - To oczywiste!
     Co ci jest bliskie?
      - Znaki ojczyste.
     Ojczyste barwy
      - biało – czerwone.
     Ojczyste godło
      - orzeł w koronie.
     Ojczyste w hymnie
      - mazurka dźwięki,
      no i stolica
      - miasto syrenki.
       I jeszcze Wisła
       co sobie płynie:
       raz na wyżynie,
       raz na równinie,
       i mija miasta
      prześliczne takie….
      - Już wiesz km jesteś?
      - Jestem Polakiem.

- Wysłuchanie hymnu ,,Mazurka Dąbrowskiego’’ - przy odpowiedniej postawie ciała Mazurek Dąbrowskiego

 

- Zabawa ruchowa z elementami równowagi: ,,Góra – dół’’:
 dziecko stoi, przed sobą wyciąga ręce i trzyma za końce rulon z gazety. Na hasło:
 ,,dół’’ – wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: ,,góra’’, kiedy wraca do
  pozycji wyjściowej.

Pamiętaj! 2 Maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej a 3 Maja – Święto Konstytucji.

Obejrzyj program telewizyjny

Zrób to sam

1.05.2020r. (piątek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

ZAJĘCIA  REALIZUJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ  W GRUPIE V
NA TYDZIEŃ OD  20.04.2020 do  24.04.2020r.

 

TEMATYKA TYGODNIA: Dbamy o przyrodę
 

Dziecko dowie się, dlaczego przyroda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak woda krąży w przyrodzie. Utrwali wielką i małą literę „F, f” oraz „Ż, ż”, a także poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych. Dowie się, że 22.04 obchodzimy Dzień Ziemi a 23.04 Światowy dzień książki i praw autorskich.

20.04.2020r.

Litera F, f

Określ pierwszą głoskę w słowach: farby, Franek. Przegłoskuj te słowa.

Poszukaj w ulubionej książce wyrazów z literą „F” i „f”.

Materiały do ewentualnego wydruku
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=60 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=63  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/f-nauka-literek.pdf  


Posłuchaj wiersza
"Przyjaciel przyrody" A.Widzowska

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!
To źle marnować wodę w kąpieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!
Torba foliowa szczerzy zębiska.
– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!
– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.
– W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!
– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!
Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,
wiemy, że pożar wywołać łatwo,
a gdy widzimy sarenkę w lesie,
to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!
Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
niech się kolcami jeża pokłuje!

Czy umiesz odpowiedzieć na pytanie: „Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?”.

Posłuchaj piosenki, może nauczysz się śpiewać?
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

 
Dbam o środowisko – karty pracy

Segreguję śmieci

Rady na odpady - bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

Wykonaj prosty eksperyment!

Policz, oblicz, porównaj

21.04.2020r.
 

Czy siedząc w domu możemy dbać o przyrodę? Jakie pamiętasz sposoby? Oglądnij bajkę

Sprawdź swoją pamięć

Wysłuchaj słuchowiska

Kolorowanki i malowanki dla dzieci, karty pracy, gry edukacyjne 

Zagraj, pokoloruj, zgadnij (do wyboru)

Obejrzyj program telewizyjny

ABC wszystko wie – Dokąd jeżdżą śmieciarki?

Rozwiąż quizy i łamigłówki

 • Znajdź szczegóły

Policz, oblicz, porównaj

 

Pośpiewaj piosenkę z wczoraj

22.04.2020r. DZIEŃ ZIEMI

Ekologiczny dom - bajka edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Praca plastyczna „Segregujemy śmieci”

Narysuj pojemniki służące do segregowania śmieci z zachowaniem odpowiednich kolorów, w zależności od rodzaju śmieci, jakie należy do nich wrzucać i dorysuj co wrzuciłbyś/wrzuciłabyś do odpowiedniego pojemnika.

Zagraj w grę

 

Rozwiąż quizy i łamigłówki (do wboru)

Zagraj, pokoloruj, zgadnij (do wyboru)

Obejrzyj i opowiedz

Wykonaj prosty eksperyment!

Policz, oblicz, porównaj

Pośpiewaj piosenkę z poniedziałku

23.04.2020r. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄZKI I PRAW AUTORSKICH

Obejrzyj film "Jak powstaje książka" — film stworzony na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry i powiedz jakie zawody związane są
z kolejnymi etapami powstawania książki?

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

 

Co to są ,,prawa autorskie’’?

prawa autorskie -  to ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpana z niego korzyści.

Zagadki
- ,,Ma okładkę kolorową,
   W środku kartki z obrazkami
   Oraz bajki, które mama,
   Tobie czyta wieczorami’’              (książka)     

- ,,Kto ma na półkach,
    Książki bez liku,
    I dba o książki
    I czytelnika?’’                                 (bibliotekarka)

Praca plastyczna:
- wykonaj zakładkę do książki wg własnego pomysłu.
          

oraz litera ż Ż

 • str 64-65, 66-67 Książka „Nowe przygody Olka i Ady - Litery i liczby – cz.2” - ewentualny wydruk materiałów

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=68

zadania matematyczne

 • str 69 „Książka „Nowe przygody Olka i Ady - Litery i liczby – cz.2” - ewentualny wydruk materiałów

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=71

Określ pierwszą głoskę w słowach: żubry, Żaneta. Przegłoskuj te słowa.

Poszukaj w ulubionej książce wyrazów z literą „Ż” i „ż”.

Ćwiczenia z literą „ż” z książki str 64-65, 66-67 Książka „Nowe przygody Olka i Ady - Litery i liczby – cz.2” - ewentualny wydruk materiałów

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=68


Utrwal jak segregować odpady

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE

Obejrzyj film 

Pośpiewaj piosenkę z poniedziałku

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato:

Cuda ze śmieci

24.04.2020r.

Ćwiczenia gimnastyczne

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc&feature=share&fbclid=IwAR2gtXHrXV7IOxecGk-ebDiA7u4QvEy6B2H7ytsUaf6BySfOTX2EO6a_Y0c

Dbam o środowisko – karty pracy


Rozwiąż quizy i łamigłówki (do wyboru)

Zagraj, pokoloruj, zgadnij (do wyboru)

Obejrzyj i opowiedz

Policz, oblicz, porównaj 

Rozwiąż quizy i łamigłówki (do wyboru)

Zrób to sam

Śpiewaj z innymi

Pośpiewaj piosenkę z poniedziałku

Posłuchaj i powtórz

Inspiracje

 

Tematyka zajęć: Kolory wiosny, wiosenne powroty.

 

14.04.2020 – wtorek

- Ćwiczenia w wypowiadaniu się pełnymi zdaniami na temat: ,,Jakie kolory
   kojarzą Ci się z wiosną?’’;

- Praca plastyczna pt. ,,Motyl’’ – kolorowanie motyla, ozdabianie np.
  flamastrami, bibułą, papierem kolorowym;

- Litera ,,ł, Ł’’- karta pracy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=48

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=50

- Wymyślanie wyrazów z głoską ,,ł’’;

- Wyszukiwanie w bajkach, książkach małej i dużej litery ,,ł’’.

15.04.2020 - środa

- ,,Co to znaczy, że rośliny są pod ochroną? – wyszukiwanie informacji
   w Internecie;

- ,,Wiosna’’ w reprodukcjach malarskich – wyszukiwanie w dostępnych
    źródłach;

- Rozpoznawanie ptaków powracających wiosną ( skowronek, bocian,
   czajka, czapla) – wyszukiwanie w dostępnych źródłach;

- Opisywanie wyglądu ptaków;

- Słuchanie piosenki pt. ,,Wołanie wiosny’’- sł. i muz. Krystyna Gowik –
   piosenka z tekstem – You Tube.

16.04.2020 - czwartek
- Ćwiczenia ruchowo graficzne- ,,Krople deszczu’’ – rysowanie w powietrzu
  kropli deszczu raz prawą raz lewą ręką;

- Litera: ,,j, J’’
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=54

- Wymyślanie wyrazów z głoską ,,j’’;

- Praca plastyczna: ,,Literka ,,j,J’’ – wyszukiwanie w kolorowych
   czasopismach literek ,,j,J’’ , wycięcie tych literek,  stworzenie obrazka
   z nich przy użyciu dowolnych przyborów plastycznych;

- Wyszukiwanie  ciekawostek o bocianie – w dostępnych źródłach  - np.
   książki, albumy, Internet.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

 • Inne inspiracje: Zabawa z alfabetem – litera „j, J": kolorowanki, czytanie globalne, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia spostrzegawczości, karty logopedyczne.

https://drive.google.com/file/d/1715At2SrkYBKRJbVZYbN9ZqfPEnDTXiI/view

17.04.2020 – piątek

- Nauka fr. wiersza Apolinarego Nosalskiego o kwietniu - ,,O dwunastu
  braciach’’:

 ,,Kwiecień nie czeka,
   bardzo się spieszy,
   aby na drzewach
   listki rozwiesić,
   pierwsze warzywa
   zasiać w ogrodzie,
   po czym z uśmiechem
   od nas odchodzi’’.

- Rozwiązywanie zagadek o ptakach”:

  ,,Pióra biało-czarne,
    buciki czerwone;
    uciekają przed nim żabki,
    bardzo przestraszone’’.

   ,,Wiosna do nas przyleciała
     ta ptaszyna czarna, mała.
     Murować się nie uczyła,
     ale gniazdko ulepiła’’.

    ,, Już po lesie kuka,
       gniazdka sobie szuka.
       Jak znajdzie, podrzuca jaja,
       niech inni je wygrzewają’’.

    ,, Śpiewa wesoło
       piosenki do słonka,
       głos ma podobny
       do drżenia dzwonka’’.

- Zabawa ruchowa pt. ,,Podglądamy przyrodę’’:
  dzieci leżąc na brzuchu, naśladują  obserwowanie przyrody przez lornetki.
  Trzymają przed oczami dłonie zwinięte w pięści i co chwilę starają się
   podnieść łokcie tak, aby nie dotykały podłogi.

- Ćwiczenia separacji ruchów:
  separacja ruchów polega na wprowadzaniu wybranej część ciała w ruch, 
 w sposób niezależny od ruchów innych części ciała.

    * Niezależność ruchów rąk tułowia:
      - prawa ręka poziomo w bok, lewa – ponowo w górę;
      - prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę;
      - prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę;
      - prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół.

  * Rozdzielanie ruchów dłoni i palców:
    - zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej;
    - uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę:
      wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni.
 * Rozdzielanie ruchów palców:
   - zaciśnięcie pięści wokół kciuka;
   - unoszenie po jednym palcu dłoni opartej palcami o stół.

 • - Rozpoznawanie głosów ptaków: ,,Odgłosy ptaków – ptaki Polski’’, ,,Odgłosy ptaków’’, ,,Rozpoznawanie głosów ptaków’’ –
  Ptaki przylatujące wiosną do Polski – ptaki i ich odgłosy :

https://view.genial.ly/5e81faa63fea8d0db0df73ae/vertical-infographic-list-ptaki-przylatujace-wiosna-do-polski?fbclid=IwAR02WSqHcRdpz3wDe8niA2jifBU2nggu_Asz91zUFUZ3LvOq4vO9C9dU39k

 

 - Ćwiczenia w czytaniu https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc

Powtórz literę J

 

 

DO ZOBACZENIA PO ŚWIĘTACHsmiley
Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych!

 

30.03.2020r. Witamy w kolejnym tygodniu nauki na odległość.

Nadal serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych kart pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby cz.2”, które są dostępne: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=40 Proponujemy w tym tygodniu zabawy ze stronami 40-45. Dzieci, które mają karty pracy w domu tym bardziej zachęcamy.

Temat na ten tydzień : Wiosenne przebudzenia.

W tym tygodniu dziecko pozna, jakie są pierwsze oznaki wiosny i czym są zwiastuny wiosny, pozna wielką i małą literę „C, c”, poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie. Utrwali cyfrę 0 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko założy hodowlę rzeżuchy lub innych roślin oraz przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku, tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

Zabawy na dziś:
Śpiewaj z innym

Poznaj literę C

Obejrzyj film

Zagraj, pokoloruj, zgadnij

Utrwal cyfrę 0

MIŁEJ ZABAWY! POWODZENIA!

31.03.2020r.
Zabawy na dziś:

Rozwiąż zagadkę

Wiosenne karty pracy

Wykonaj prosty eksperyment!

Posłuchaj muzyki

Zrób to sam - kwiaty z papieru

Poćwicz przeliczanie

MIŁEJ ZABAWY! POWODZENIA!

1.04.2020r.  PRIMA APRILIS J (OJ, SZKODA, ŻE NIE MOŻEMY RAZEM POFIGLOWAĆ!)
Co oznacza prima aprilis?
Prima Aprilis, które świętujemy 1 kwietnia, to dzień, w którym trzeba szczególnie uważać. Zapewne czekają nas dziś psikusy ze strony rodziny, znajomych, a nawet nieprawdziwe informacje podawane w mediach. Dziś możemy robić żarty bliskim, a nawet obcym - i nikt nie powinien się za to obrażać. Sami też musimy pozostać czujni i nabrać sporo dystansu. Żartownisie tylko czyhają na naszą nieuwagę! Prima aprilis oznacza po łacinie po prostu "1 kwietnia".


Zabawy na dziś:
Poćwicz przeliczanie

Śpiewaj z innym

Inspiracje

MIŁEJ ZABAWY! POWODZENIA!

Informacja dla rodziców
Na adresy mailowe podane przez rodziców - przeważnie adres mamy dziecka - wysłałyśmy wiadomość. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Jeżeli wiadomość nie dotarła zachęcamy do kontaktu Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
Dziękujemy.

 

2.04.2020r. 

Zabawy na dziś:

Rozwiąż zagadkę

 

Obejrzyj i opowiedz

Posłuchaj i powtórz

Poćwicz przeliczanie

MIŁEJ ZABAWY! POWODZENIA!

3.04.2020r. 

Zabawy na dziś:

Poćwicz przeliczanie

Czytaj sylabami

Śpiewaj z innym

Utrwal piosenki z całego tygodnia i literę C (możesz wykorzystać karty pracy z poniedziałku albo z pomocą rodziców próbować pisać w zeszycie).

MIŁEJ ZABAWY! POWODZENIA!

DO ZOBACZENIA PO ŚWIĘTACHsmiley
Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych!

 

 

Poproś rodziców o wspólną zabawę:

18.03.2020

Poproś rodziców o wspólną zabawę:

 1. Przeglądnij encyklopedie, książki, albumy lub atlasy o zwierzętach z pól i lasów. Znajdź ciekawostkę o jednym z nich – naucz się jej opowiadać. Zrób rysunek tego zwierzęcia (mile widziana wydzieranka, wycinanka itp.). Jak potrafisz to podpisz co to za zwierzę. Przynieś pracę po przerwie do przedszkola.
 2. Złóż hodowlę roślinki – wystarczy zwykła cebula lub fasola, którą masz w domu. Przypomnij sobie co potrzebne jest roślinie by rosła? Dbaj o nią i obserwuj jej rozwój.

19.03.2020

1. Utrwal (z zachowaniem kolejności) nazwy miesięcy i dni tygodnia.
2.  Podziel nazwy zwierząt z pól i lasów na głoski. Pobaw się w zabawę „Co słyszysz na  początku a co na końcu wyrazu?”.

20.03.2020

1. Utrwal pisownię poznanych liter i liczb.
2. Pobaw się w tworzenie zbiorów - posegreguj klocki lub lalki lub samochody na małe i duże, przelicz których jest więcej a których jest mniej? Potrafisz powiedzieć o ile? Ułóż między nimi znak „‹” lub „›” a może „=”.
3. Proponujemy gry i zabawy doskonalące umiejętność liczenia, kojarzenia i zapamiętywania.

23.03.2020r. Drodzy rodzice!

W związku z nadzwyczajną sytuacją WYDAWNICTWO MAC Edukacja oddało do dyspozycji cyfrową wersję naszych podręczników i zeszytów ćwiczeń z możliwością wydrukowania dla pięcio- sześciolatków.
UWAGA: w przypadku wolnego pobierania plików, zachęcamy do korzystania z alternatywnej strony z materiałami: www.flipbooki.mac.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych kart pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby cz.2”. Proponujemy w tym tygodniu zabawy ze stronami 32-39. Dzieci, które mają karty pracy w domu tym bardziej zachęcamy.

Wydawnictwo MAC Edukacja udostępniło także bezpłatnie  ponad 1800 animowanych modeli 3D, filmy edukacyjne, zdjęcia, gotowe zadania i ćwiczenia interaktywne.

W tym tygodniu przyjrzyjmy się bliżej marcowej pogodzie.

Pomocne będą  te  linki. https://vimeo.com/288696933

https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/87/index.php

https://vod.tvp.pl/video/budzik,wiosna,433476

 

 

23.03.2020r.

 1. Jakie znasz elementy marcowej pogody?
  Przygotujcie obrazki przedstawiające różne elementy pogody  marcowej, np.: słońce, płatki śniegu, krople deszczu, chmurki, deszcz ze śniegiem (po kilka elementów z każdego).  Dziecko nazywa składniki pogody, dzieli nazwy na głoski, liczy takie same symbole i robi zbiory.  Układamy je na półce i codziennie pokazujemy Rodzicom odpowiedni do pogody na zewnątrz rysunek.
 2. Zabawa w słowa: postaraj się wymienić jak najwięcej słów z głoską ,,u” na początku, w środku i na końcu wyrazu.
 3. Poszukaj w ulubionej książce wyrazów z literą „U i u”.

24.03.2020r.

 1. Zabawa ruchowa: ,,Wąska kładka”:

Na dywanie kładziemy sznurek, skakankę lub tasiemkę w kształcie linii łamanej. Dzieci w skarpetkach chodzą po linii noga przy nodze (czubek palców jednej nogi dotyka pięty nogi drugiej).

 1. Ćwiczenia językowe: kończenie zdań poprzez tworzenie porównań:

,,Śnieg jest biały jak……(mąka, papier, kreda…)

,,Deszcz jest mokry jak…(woda, mgła….)

,,Burza jest groźna jak…(lew, tornado…)

25.03.2020r.

 

 1. Ułóż ze skakanki lub sznurka kształt litery „u” na dywanie.

 

 1. Pobaw się w kreślenie litery „u” w powietrzu, na dywanie lub na tacce z mąką lub kaszą manną a następnie w zeszycie lub na kartce (poproś rodziców o pomoc żeby pokazali jak to robić).
 2. Ćwiczenia ruchowo-graficzne ,,Marzec”:

Rodzic czyta wierszyk:         Dziecko ruchem pokazuje treść:

Tutaj kropla                           rysuje obiema rękami w powietrzu kontur kropli
i tam kropla,                           powtarza ruch

parasolka                                rysuje obiema rękami w powietrzu kształt parasolki,

już mi zmokła,

Tu wiatr wieje,                       stoi i porusza podniesionymi rękami (jak
 i tam wieje,                            konary drzew poruszane wiatrem),           

sypnie śniegiem,                    stoi z podniesionymi do góry rękami, zaciska dłonie,

                                               a potem prostuje palce,

deszczem leje.                       porusza palcami, naśladuje padający deszcz.

Obejrzyj film

Wiosenne karty pracy

Obejrzyj program TV

Program o wiośnie

Posłuchaj wiersza 

„Przyjście wiosny"

Sprawdź swoją pamięć

Zagraj, pokoloruj, zgadnij

Rozwiąż łamigłówki

Posłuchaj i powtórz

26.03.2020r.

 1. Ćwiczenia oddechowe: ,,Delikatny wiatr i mocny wiatr”:

Dziecko dmucha na kuleczki uformowane z waty:

- lekki wiatr – delikatnie wydmuchuje powietrze na kulki;

- silny watr – silnie wydmuchuje powietrze

 

 1. Zabawa „Ciepło-zimno”.
 2. Utrwalenie pisowni „U,u”.

Wiosenne karty pracy

Policz i zaznacz - quiz

Zagraj, pokoloruj, zgadnij

Rozwiąż łamigłówki

Posłuchaj słuchowiska

Zrób to sam - kwiaty z papieru

27.03.2020r.

 1. Zabawa matematyczna: ,,Przysłowia”:
            Dziecko liczy ile jest wyrazów w zdaniu, ile jest głosek i sylab w wyrazach.
           - ,,W marcu jak w garncu”;
           - ,,Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje”;
           - ,,A po lutym marzec speszy, koniec zimy wszystkich cieszy”.

 

 1. Potrafisz wyjaśnić znaczenie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”?

 

 1. Zabawa plastyczna: ,,Zakładka łapka”.

 

Przygotuj:
- arkusz papieru z bloku technicznego;
- ołówek;
- nożyczki;
- kolorowe flamastry.

Wykonanie:
1. Na papierze odrysuj ołówkiem kształt dłoni. Kontury pociągnij flamastrem i dorysuj zakończenie, np. kokardę, kołnierzyk albo krawat.
2. Kolorowymi flamastrami namaluj oczy, nos, włosy, zęby, kokardę i inne detale wymyślonej postaci.
3. Nożyczkami wytnij zakładkę i na odwrotnej stronie namaluj kolejna postać albo plecy postaci namalowanej przed chwilą.

Wiosenne karty pracy

Obejrzyj film i dowiedz sie, gdzie krasnale szukały wiosny

Rozwiąż łamigłówki

Utrwal cyfrę 0