Artykuły dla rodziców

PROPOZYCJE ZABAW

Język angielski

ZMIANA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć na poniedziałek - 04.05.2020 i środę - 06.05.2020.

Gr. II i III  

„Kształty – rymowanka 1" :   https://supersimple.com/song/shape-song-1/

 Karty obrazkowe: https://supersimple.com/downloads/the-shape-song-1-flashcards.pdf

„Kształty – rymowanka 2": https://supersimple.com/song/shape-song-2/

  Karty obrazkowe : https://supersimple.com/downloads/the-shape-song-2-flashcards.pdf

  Karty pracy - Pokoloruj i wytnij : https://supersimple.com/downloads/the-shape-song-worksheet.pdf

Gr. I

Piosenka o przeciwieństwach  : https://supersimple.com/song/open-shut-them-featuring-noodle-and-pals/

Karty obrazkowe: https://supersimple.com/downloads/open-shut-them-flashcards.pdf

Gr. IV

Piosenka  o miesiącach roku - ''Months of the year'':

https://www.youtube.com/watch?v=EiQjQMpgQlY

Karty obrazkowe (miesiące roku): https://supersimple.com/downloads/the-months-chant-flashcards.pdf

Karty pracy – „Moja kartka urodzinowa" :                                                             https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/craft-birthday-card.pdf

Piosenka o dniach tygodnia – "The days of the week": https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Karty obrazkowe (dni tygodnia): https://supersimple.com/downloads/days-of-the-week-flashcards.pdf

Gr.V  i VI

Prezentacja filmowa  – „Uczymy się alfabetu angielskiego": https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/the-alphabet-song/

„Alfabetyczne puzzle "-  Odwróć puzzl'a i odkryj 3 obrazki: 

Litera „A"  https://supersimple.com/turn-and-learn/turn-learn-learn-letter-a/

Litera „B" : https://supersimple.com/turn-and-learn/turn-learn-learn-letter-b/

Litera „C": https://supersimple.com/turn-and-learn/turn-learn-learn-letter-c/

Litera „D": https://supersimple.com/turn-and-learn/turn-learn-learn-letter-d/

Karty pracy – Alfabet angielski - Wydrukuj i pokoloruj   : http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pelny-alfabet-arkusz-duze-i-male-litery

 
 
 
 
 

Scenariusze zajęć na poniedziałek – 04.05.2020 i środę – 06.05.2020.

Gr. II i III  Temat:  Shapes - poznajemy nazwy kształtów  w j. angielskim.

Umiejętności ucznia: rozróżnianie i nazywanie rozmaitych kształtów przedmiotów,                wprowadzenie nazw  kształtów w j. angielskim poprzez rymowanki i zabawy, rozpoznawanie kształtów na obrazkach.

Język czynny: a circle (koło), a diamond (romb), a square( kwadrat), a heart (serce),a triangle (trójkąt), a rectangle ( prostokąt),an oval (owal), a star ( gwiazda).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla grup II I III, dołączone do scenariuszy zajęć, karty obrazkowe przedstawiające ww. kształty ,materiał audiowizualny z rymowankami tematycznymi, ołówek, kartka papieru formatu A4,kredki lub flamastry, nożyczki.

1.Piosenka powitalna.

2.Nauczyciel/Rodzic wprowadza  ww. słownictwo w oparciu o nagranie audiowizualne. Wspólnie z dzieckiem oglądamy i słuchamy nagrania  - „Kształty -  rymowanka 1’’.

3. Where can you find …? – „Gdzie odnajdujesz ….? Ponownie odtwarzamy nagranie i zatrzymując je kadr po kadrze ,prosimy dziecko o wskazanie kolejno kształtów: koła, rombu, kwadratu i serca na obrazkach. Dziecko powtarza nazwę kształtu w j. angielskim i wskazując go mówi: - ‘’Here (wym. hije - tutaj)!’’.

4.Zabawa z kartami obrazkowymi do rymowanki nr 1. Pokazujemy dziecku karty z rysunkami przedstawiającymi postacie o różnych  kształtach. Prosimy dziecko o ułożenie postaci z uwzględnieniem jej kształtu w takiej  kolejności ,w jakiej występują w rymowance.

5.Can you make a circle? – Czy potrafisz narysować koło? Prosimy dziecko o narysowanie podanego przez nas kształtu na kartce papieru.

6.Praca z materiałem  audiowizualnym. Obejrzenie i odsłuchanie nagrania „Kształty - rymowanka 2’’. Wprowadzamy kolejne nazwy kształtów : trójkąta, prostokąta, owalu i gwiazdy w j. angielskim. Głośno powtarzamy nazwy razem z dzieckiem. Podobnie, jak przy rymowance nr 1 ,zatrzymujemy nagranie. W rymowance nr 2 dziecko wskazuje  kształty trójkąta, prostokąta, owalu i gwiazdy, powtarza ich nazwy.

7. Zabawa z kartami obrazkowymi (2). Używając kart obrazkowych, dołączonych do rymowanki nr 2 nazywamy kształty ,których nazwy pojawiły się w nagraniu.

8. Can you make a rectangle? – Czy potrafisz narysować  prostokąt? Dziecko rysuje podany przez nas  kształt na kartce papieru. Można w ten sposób  utrwalać wszystkie kształty.

9. Korzystając z kart obrazkowych do rymowanek, wskazujemy na podobieństwa i różnice między kształtami. 

10.Zabawa sensoryczna:  „Rysujemy na plecach ‘’ - Dziecko odwraca się plecami do prowadzącego, który palcem „rysuje’’ po jego plecach jakiś kształt .Dziecko odgaduje  i wypowiada jego angielską nazwę. Następnie nauczyciel/rodzic i dziecko zamieniają się rolami. Teraz to my odgadujemy, jaki kształt „narysowało” nam na plecach dziecko.

11.Zabawa z przedmiotami codziennego użytku. Prosimy dziecko o podanie nazw ich kształtów.

12. Karty pracy : Pokoloruj i wytnij . Dziecko koloruje i wycina z karty kształty poznane na dzisiejszych zajęciach.

13.Piosenka na pożegnanie i zakończenie zajęć.

 

Gr. I   Temat :  Opposites  - Przeciwieństwa.

Umiejętności ucznia:  dziecko uczy się nazw pojęć i czynności przeciwstawnych, odgrywa za pomocą gestów i zabawy piosenkę ruchową.

Język czynny: open (otwórz),shut (zamknij, zaciśnij), clap (zaklaszcz),show me (pokaż mi), your hands (twoje dłonie),put them on your lap (połóż je na udach), big and small (duży i mały), please ( proszę), no, thank you ( nie, dziękuję), fast and slow ( szybko i wolno), loud and quiet ( głośno i cicho) , peek - a -  boo („a kuku”).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne, dołączone do scenariuszy zajęć dla gr. I ,karty obrazkowe do  piosenki.

1.Piosenka na powitanie.

2.Nauczyciel/Rodzic korzystając z kolorowych kart obrazkowych prezentuje pojęcia i czynności przeciwstawne.

3. Praca z materiałem audiowizualnym .Odtwarzamy nagranie  piosenki o przeciwieństwach.

4.Zabawa: „I say…’’ („Mówię…”): Odgrywanie za pomocą gestów czynności  przedstawionych w nagraniu.

5.Zakończenie zajęć  naszą piosenką pożegnalną.

 

Gr.IV Temat : Months of the year, days of the week – Nazwy miesięcy  i dni tygodnia.

Umiejętności ucznia: dziecko uczy się  nazw miesięcy roku i poznaje nazwy  dni tygodnia, wykonuje pracę plastyczną – urodzinową kartkę z wklejonym napisem  życzeń w j. angielskim, uczy się piosenek tematycznych.

Język czynny: Nazwy miesięcy – January (styczeń), February (luty),March (marzec),April (kwiecień),May (maj), June (czerwiec), July (lipiec), August (sierpień), September (wrzesień),October (październik), November (listopad), December (grudzień). Nazwy dni tygodnia - Monday (poniedziałek), Tuesday (wtorek), Wednesday (środa), Thursday (czwartek), Friday (piątek), Saturday (sobota), Sunday (niedziela),calendar (kalendarz), ‘’Happy Birthday” („Sto lat !”), birthday card (kartka urodzinowa).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne ,dołączone do scenariuszy zajęć dla gr. IV, karty obrazkowe do piosenek ,przedstawiające nazwy miesięcy roku oraz dni tygodnia ,kalendarz, klej, nożyczki, materiały plastyczne do wykonania kartki urodzinowej.

1.Piosenka powitalna.

2. Wprowadzamy słownictwo tematyczne, prosimy dziecko o wymienienie  po kolei nazw miesięcy w j. polskim wspomagając się kalendarzem. Następnie nauczyciel/rodzic prezentuje nagranie piosenki ,w której „mama-kura’’ ( ‘’mother hen’’) prezentuje miesiące roku  - ”Months of the year’’.

3.Praca z nagraniem i kartami obrazkowymi z nazwami miesięcy . Prowadzący zatrzymuje nagranie audiowizualne, prezentuje odpowiednią kartę obrazkową, głośno wymawia jej nazwę w j. angielskim, dziecko powtarza za nim.

4. Piosenka ”Days of the week” („Dni tygodnia”).W tej piosence „mama-kura” uczy dzieci nazw dni tygodnia. Po obejrzeniu i wysłuchaniu nagrania przechodzimy do pracy z kartami obrazkowymi dni tygodnia. Postępujemy analogicznie do  punktu 3 scenariusza.

5.Utrwalenie  słownictwa  poprzez powtórne odsłuchanie  ze śpiewem obydwu piosenek.

6. Propozycja pracy plastycznej : „Moja kartka urodzinowa” - wykonanie urodzinowej kartki z dołączeniem do niej  (wklejeniem) jednego z napisów ‘’Happy Birthday’’(„Sto lat!”).

7. Piosenka na pożegnanie. Zakończenie zajęć.

 

Gr .V I VI  Temat:  The English alphabet – Poznajemy alfabet angielski (cz.1 : Litery A,B,C,D).

Umiejętności ucznia: dziecko uczy się liter alfabetu angielskiego poprzez prezentację filmową i piosenkę. Poznaje słowa, zaczynające się na litery : A (wym. ei:), B (wym. bi:), C (wym.  si:) i D (di:) przy zastosowaniu audiowizualnego materiału z zagadkami językowymi. Zapoznaje się z graficznym zapisem liter A, B, C ,D  na karcie pracy z alfabetem angielskim, utrwala wzrokowo ich kształt.

Język czynny:  the English alphabet ( alfabet angielski) ,letter/letters (litera/ litery), A (ei:) , B (bi:), C (si:), D(di:),an airplane (samolot), an alligator (aligator),an ant (mrówka),a bee (pszczoła),a book (książka), a butterfly (motyl), a cake ( ciasto),a crab (krab) ,a crayon (kredka),a duck (kaczka), a dinosaur ( dinozaur), a dolphin (delfin).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne do scenariuszy dla grup V i VI, karty pracy, kredki.

1.Piosenka powitalna.

2.Nauczyciel /Rodzic odtwarza  prezentację filmową – „Uczymy się alfabetu angielskiego’’. Wprowadzenie: Mały Tobee (wym. Tołbi) cieszy się, bo właśnie nauczył się całego  alfabetu i szyku liter w nim a teraz  chciałby nauczyć nas. Jesteście gotowi? No, to uwaga! Zaśpiewajmy razem. „- Ojej! Pani Kasiu! Moje abecadło!’’  Zobaczcie, co się stało…  

3.Dziecko ogląda film jeszcze raz. Następnie  odpowiada na pytania:  Co musi zrobić Tobee? Czy ktoś mu pomógł i czy udało mu się wykonać zadanie? Jaką piosenkę zaśpiewał razem z Panią Kasią?

4.Nauczyciel/Rodzic odtwarza nagranie, zatrzymuje je w kadrze, wskazuje i nazywa                   po kolei litery A, B, C i D. Dziecko słucha i powtarza za Nim.  

5. „Alfabetyczne puzzle” - utrwalenie  liter A, B, C i D (patrz materiały  edukacyjne ). Co przedstawiają 3 ułożone z puzzli obrazki? Litera A: airplane (samolot), aligator (aligatora),ant mrówkę); Litera B : bee ( pszczołę),book (książkę), butterfly ( motyla); Litera C:  cake (ciasto), crab (kraba) i crayon (kredkę); Litera D: duck (kaczkę), dinosaur (dinozaura) i dolphin (delfina). Prowadzący zatrzymuje nagranie po ukazaniu się symboli graficznych liter : A a, B b, C c i D d i głośno wymawia nazwy litery po angielsku. Dziecko powtarza ze słuchu. Wskazujemy na obrazki i prosimy o wymienienie liter, jakie dziś poznało.

6. Utrwalamy wymowę liter A, B, C i D poprzez wysłuchanie piosenki z prezentacji filmowej.

7. Praca własna dziecka: Wydrukuj kartę pracy z  literami alfabetu angielskiego i pokoloruj litery poznane na dzisiejszych zajęciach : Uwaga - wydrukowaną kartę z alfabetem warto zachować do kolejnych zajęć ( i kolorowania pozostałych liter).

8.Piosenka pożegnalna i zakończenie zajęć.

Scenariusze zajęć na poniedziałek – 27.04.2020 i środę – 29.04.2020.

Gr. II i III  Temat : Pets -  Zwierzęta domowe.

Umiejętności ucznia: dziecko nazywa i rozpoznaje zwierzęta domowe poprzez zabawy i grę z kartami obrazkowymi, łączy wizerunek zwierzęcia z jego angielskim odpowiednikiem.

Język czynny: pet /pets (zwierzę /zwierzęta  domowe), a canary( kanarek), a cat (kot), a dog (pies), a ferret (fretka), a fish (rybka), a hamster ( chomik), a lizard ( jaszczurka), a mouse          (mysz), a parrot (papuga), a pony (kucyk, mały konik), a rabbit (królik), a turtle                            (żółw), ’’Guess, what’s in my bag?’’ (zgadnij, co jest w torbie?),’’What pet is it?’’( Jakie to zwierzę domowe?).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne  dla grup II i III, dołączone do scenariusza zajęć , obrazki, ilustracje lub rysunki ww. zwierząt domowych, kolorowy worek (torba),zabawki –pluszowe maskotki (lub plastikowe figurki) zwierząt domowych, kredki, kartka papieru formatu A 4.

1.Piosenka powitalna. Rozmowa na temat zwierząt domowych. Dziecko wymienia nazwy znanych mu zwierząt domowych, wśród nich te, którymi opiekuje się w swoim  domu. Nauczyciel/Rodzic pyta o ulubione zwierzę  dziecka , sposób jego karmienia oraz  pielęgnacji. Zwraca uwagę na odpowiednie traktowanie zwierząt i opiekowanie się nimi.

2.Nauczyciel/Rodzic prezentuje materiał leksykalny – słowniczek obrazkowy (patrz mat. edukacyjne). „Wskaż i posłuchaj’’ - dziecko powtarza za prowadzącym nazwy zwierząt domowych, przedstawionych na obrazkach.

3.Memory- prezentujemy kolorowe karty obrazkowe ‘’interactive flashcards”. Klikając na każdy z obrazków i „odwracając ‘’ go na drugą stronę,  odkrywamy jego angielską nazwę na zielonym polu , np. obrazek  pagugi – (a) parrot. Memory II : klikając odwrotnie  odkrywamy  obrazek papugi. Postępujemy tak kolejno z pozostałymi obrazkami. Za każdym razem dziecko najpierw nazywa wskazany przez nas obrazek po angielsku. Za każde poprawnie nazwane, widoczne na obrazku zwierzę  przyznajemy dziecku  po 1 punkcie.

4.Zabawa z kartami obrazkowymi lub zwierzątkami-maskotkami: ”Guess, what’s in my bag?’’ (wym. ges łotz in maj beag). Do przygotowanego przed zajęciami kolorowego worka (torby) wkładamy wycięte karty obrazkowe (maskotki - pluszowe zwierzątka lub plastikowe figurki zwierząt domowych).Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy zwierzęcia z karty obrazkowej (maskotki ,figurki).Utrwalamy w ten sposób słownictwo z dzisiejszych zajęć. Wariant II : Dotknij i nazwij. Nauczyciel/Rodzic wcześniej umieszcza w worku (torbie) maskotki lub plastikowe figurki zwierząt . Dziecko zamyka oczy i wkładając rączkę do worka (torby) „losuje” zabawkę. Po jej kształcie próbuje odgadnąć, jakie zwierzę „wylosowało’’. Pytamy : ”What pet is it?” ( jakie to za zwierzę domowe ?) i dajemy (lub nie) 1 punkt.

5. Pokoloruj karty obrazkowe. Drukujemy karty obrazkowe dołączone do scenariuszy zajęć, dziecko  koloruje zwracając uwagę na naturalne ubarwienie danego zwierzęcia.

Alternatywnie - można wykonać dowolną techniką pracę plastyczną ”My favourite pet’’ ( wym. maj fejwryt pet). Pytamy ponownie  ‘’What pet is it?”( jakie to zwierzę domowe?).

6. Piosenka na pożegnanie i zakończenie zajęć.

Gr. I  Temat: Forest animals -  Mieszkańcy lasu.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje nazwy wybranych  zwierząt leśnych, łączy  zwierzę z obrazkiem. Uczy się piosenki, za pomocą  ruchu i mimiki naśladuje zwierzęta ,żyjące w lesie.  Odgaduje nazwę zwierzęcia na podstawie fragmentu obrazka.

Język czynny: forest animals (zwierzęta leśne),animal /animals (zwierzę/zwierzęta) ,dance (taniec),’’What is it ?’’ (co to jest/co to za zwierzę), ‘’Are you ready?” (czy jesteś gotowy?),’’Let’ s do …’’ (wykonajmy …’’), ’’Let’ s go!’’ (zaczynajmy),  ‘’I don’t know ‘’ (nie wiem), ‘’Good job’’ („dobra robota’’), a fox (lis),an owl ( sowa),a frog (żaba),a squirrel (wiewiórka),a bear ( niedźwiedź),a deer ( jeleń), a snake (wąż),an ant (mrówka).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć dla gr. I , zdjęcia lub obrazki przedstawiające zwierzęta leśne.

1.Piosenka na powitanie.

2. Nauczyciel/Rodzic odtwarza materiał  audiowizualny : Piosenka – zagadka:  ‘’What is it?’’-  „Co to jest….?’’.Odtwarzamy materiał audiowizualny. Wprowadzamy nazwy zwierząt leśnych. Głośno powtarzamy nazwy. Na podstawie fragmentu obrazka dziecko próbuje odgadnąć nazwę zwierzęcia ,żyjącego w lesie ( a fox - lis ,an owl – sowa, a frog -  żaba).

3. Piosenka  ‘’Forest dance”( „Leśny taniec”). Nauczyciel/Rodzic prezentuje piosenkę – (patrz. materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć dla gr. I ) wprowadza   słownictwo , wskazując na obrazki ( a squirrel, a bear, a deer, a fox, an owl, a snake ),zwraca uwagę na gesty oraz mimikę dzieci, naśladujących zwierzęta leśne.

4.Zabawa:”Jakim jestem zwierzęciem?’’ . Nauczyciel/Rodzic stosując metodę reagowania  całym ciałem naśladuje zwierzę, zaprezentowane w piosence. Dziecko odgaduje i podaje jego nazwę w j. angielskim. Następuje zamiana ról.

5. Let’s do the forest dance -  Zatańczmy  „Leśny taniec”. Ponownie odtwarzamy piosenkę  “Forest dance”. Razem z dzieckiem naśladujemy mieszkańców lasu.

6. Powtórzenie materiału - Obejrzenie i odsłuchanie nagrania Piosenki –zagadki ’’What is it?’’  ( nagranie zawiera obydwie piosenki).Kończymy zajęcia naszą piosenką na pożegnanie.

Gr. IV  Temat : Fruits and vegetables – Owoce i warzywa. Zdrowa dieta.

Umiejętności ucznia: dziecko utrwala znane juz dotąd  oraz poznaje nowe nazwy  owoców i warzyw w j. angielskim, uczy się je rozróżniać na podstawie materiału audiowizualnego, utrwala poprzez zabawę; utrwala też zwroty grzecznościowe: ‘’Please”(proszę),’’Here you are”( proszę bardzo ,podając ),’’Thank you ‘’ (dziękuję).

Język czynny: fruit/fruits (owoc/owoce),an apple (jabłko), a banana ( banan), a cherry (wiśnia, czereśnia), grapes (winogrona), a lemon ( cytryna),an orange ( pomarańcza), a peach  (brzoskwinia),a pear (gruszka),a pineapple (ananas),a plum (śliwka), a strawberry (truskawka), a watermelon (arbuz); vegetable/vegetables (warzywo/warzywa): cabbage (kapusta),a carrot (marchewka), a cauliflower (kalafior),a celery (seler), a cucumber (ogórek), a leek (por), a lettuce (zielona sałata), a salad (wym. e salyd - sałatka), a parsley (pietruszka), peas (groszek), an onion ( cebula),a potato ( ziemniak),a tomato (pomidor), soup (wym. sup) zupa ,’’Let’s  cook’’ (wym. kuk - gotować),’’Let’s make ‘’ (letz mejk)-zróbmy.

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla gr. IV, dołączone do scenariuszy zajęć, ilustracje ,rysunki owoców i warzyw.

1.Piosenka powitalna. Rozmowa na temat ulubionych owoców i warzyw, z uwzględnieniem  potrzeby zdrowej diety.

2.Nauczyciel/Rodzic korzystając z materiałów edukacyjnych za pomocą słowniczka obrazkowego prezentuje nazwy owoców i warzyw. Ćwiczymy prawidłową wymowę, powtarzając za nagraniem. Teraz prosimy dziecko, aby właściwie wskazało  obrazki i nazwało je.

3. Praca z kartami obrazkowymi ‘’interactive flashcards’’: Powtórzenie słownictwa . Klikamy  na obrazek z owocem lub warzywem i  odwracamy go na  drugą stronę. Powtarzamy jego nazwę.

4. Zabawa ‘’Let’s make a fruit  salad’’ -  „Zróbmy sałatkę owocową ’’. Drukujemy karty obrazkowe z owocami. Prosimy dziecko o pomoc w przygotowaniu  „sałatki  owocowej” (obrazki można wcześniej pokolorować).Mówimy: – ‘’An orange, please‘’ (poproszę pomarańczę).Dziecko podaje odpowiednią kartę obrazkową z pomarańczą. Można tez użyć kolorowych kart obrazkowych ‘’interactive flashcards’’- dziecko wskazując na  owoc ,o który właśnie „poprosiliśmy’’ ,wymawia jego nazwę i mówi : -‘’Here you are.’’(proszę). Mówimy :  -  ‘’Thank you ‘’(dziękuję),itd.

5.Gotujemy zupę – ‘’Let’ cook  a soup.’’ W tej zabawie (opis jak wyżej) używamy  kart obrazkowych z warzywami.

6. ”Shopping”- „Zakupy ‘’ wersja z naturalnymi produktami, przyniesionymi ze sklepu.

7.Zabawa z kartami obrazkowymi –‘’What is missing?” (czego brakuje?). Nauczyciel/ Rodzic  prezentuje kilka kart obrazkowych, którym dziecko przez chwilę się przygląda. Wymawia ich nazwy w j. angielskim. Prosimy dziecko aby zamknęło oczy, w tym czasie chowamy jedną z kart (za plecy).Zadaniem dziecka jest wskazanie brakującego obrazka poprzez użycie jego angielskiej nazwy.

8.Pokazujemy dziecku karty obrazkowe przedstawiające owoce lub warzywa. Dziecko wymienia ich angielskie nazwy, stara się przy tym być czujne, bo nauczyciel/rodzic pyta czasem podchwytliwie nazywając np. jabłko bananem (pyta, czy jabłko to banan ?),itp.

9.Piosenka na pożegnanie i zakończenie zajęć.

Gr. V i VI  Temat : Activities - Nazwy podstawowych czynności w j. angielskim.

Umiejętności ucznia: dziecko utrwala znane i poznaje nowe nazwy form  aktywności poprzez zabawę ruchową i ćwiczenia językowe, łączy daną czynność z odpowiednim obrazkiem.

Język czynny: cry (płakać), drink (pić), eat (jeść), read (czytać), run (biegać), sing (śpiewać),sit (siedzieć), sleep (spać), smile ( uśmiechać się), talk(rozmawiać), think (myśleć),write ( pisać).

Pomoce dydaktyczne: materiały  edukacyjne dla grup V i VI ,dołączone do scenariuszy zajęć, kredki, kartka papieru formatu A 4.

1.Piosenka powitalna.

2.Praca ze słowniczkiem obrazkowym. Nauczyciel/Rodzic odtwarza nagranie poprawnej wymowy nazw różnych form aktywności, jakie wykonują na obrazkach ich bohaterowie - smerfy i prezentuje lektor. Dziecko powtarza ze słuchu.

3. „Kalambury”- zabawa ruchowa „Pokaż czynność, ja zgaduję’’. Pokaz  i nazywanie czynności naprzemiennie przez nauczyciela/rodzica  i dziecko.

4. Praca z interaktywnymi kartami obrazkowymi (interactive flashcards) - patrz: mat. edukacyjne).Plansza zawiera obrazki ilustrujące różne czynności. Klikając  obrazek ”odwracamy” go na drugą stronę i ukazuje się nazwa danej czynności. np. obrazek z jedzeniem –‘’eat’’. Odwracamy wszystkie pola planszy. Powtórzenie ćwiczenia.                            5. Rozmawiamy z dzieckiem na temat jego ulubionych form  aktywności z użyciem kart obrazkowych.

6. Kolorowanie wybranych kart obrazkowych z rysunkami rozmaitych  czynności. W trakcie pracy jeszcze raz prosimy o powtórzenie poznanych nazw w j. angielskim.

7.Wykonanie rysunku ,przedstawiającego dziecko wykonujące swoją ulubioną czynność: ”My favourite activity” (wym. maj fejwryt ektiwiti).

8.Piosenka pożegnalna. Zakończenie zajęć.

Nauczyciel prowadzący: A. Bielanina

Materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć na poniedziałek – 27.04.2020  i środę – 29.04.2020.

Gr. II i III  

Słowniczek obrazkowy: https://www.anglomaniacy.pl/petsDictionary.htm

Karty obrazkowe: https://www.anglomaniacy.pl/pdf/petsM.pdf                                    

Karty interaktywne:  https://www.anglomaniacy.pl/petsDictionary.htm#flashcards

Gr. I  

Piosenka - zagadka : ''What is it?' https://www.youtube.com/watch?v=7N3sD9R5sLU

Piosenka: ''Forest dance:https://www.youtube.com/watch?v=rwxi2y-E2Ds

 

Gr.IV

Słowniczek obrazkowy - owoce : https://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

Karty interaktywne- owoce: https://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm#flashcards

Karty obrazkowe -owoce : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/fruitsM.pdf

Słowniczek obrazkowy - warzywa:  https://www.anglomaniacy.pl/vegetablesDictionary.htm

Karty interaktywne - warzywa :  https://www.anglomaniacy.pl/vegetablesDictionary.htm#flashcards

Karty obrazkowe - warzywa: https://www.anglomaniacy.pl/pdf/vegetablesD.pdf               

Gr. V i VI

Słowniczek obrazkowy: https://www.anglomaniacy.pl/verbsDictionary.htm

Karty obrazkowe : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbsM.pdf

Karty interaktywne:https://www.anglomaniacy.pl/verbsDictionary.htm#flashcards

 

 

Scenariusze zajęć na poniedziałek - 20.04.2020  i  środę - 22.04.2020

Gr. II i III  Temat  Animals on the farm – Zwierzęta gospodarskie.

Umiejętności  ucznia:   dziecko przyswaja nieznane jeszcze nazwy zwierząt, żyjących w gospodarstwie wiejskim, uczy się rozpoznawać wydawane przez nie odgłosy ze słuchu  i naśladować je (praca z piosenką ’’Old MacDonald had a farm” – „Stary MacDonald farmę miał”),ćwiczy umiejętność łączenia odpowiedniej kolorystyki z właściwym zwierzęciem, jak również cienia, jakie  rzuca dane zwierzę z jego rzeczywistym wyglądem, rysuje (wykleja) „swoją farmę’’.

Język czynny : a farm ( gospodarstwo wiejskie, farma), old (stary),have (mieć),a pig (świnia),oink, oink ( odgłos chrumkania), a duck (kaczka),quack,quack (kwa,kwa), a horse (koń),neigh, neigh ( odgłos wydawany przez zwierzę), a sheep (owca), baaa, baaa (meee…),  a cow (krowa), moo, moo ( muuu…) ,a turkey ( indor) ,gobble, gobble (gul, gul),a rooster (kogut),a mouse( myszka),a goat (koza ,kozioł), a chicken (kurczak), here (tutaj),there                                 ( tam), everywhere (wszędzie),E- I – E - I –O (wym. ija-ija-joł).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne  dla grup II I III dołączone do scenariuszy zajęć- karty obrazkowe, przedstawiające zwierzęta gospodarskie, karty pracy, nagranie audiowizualne, kredki, klej, nożyczki, papier kolorowy ,(blok rysunkowy, brystol).

1.Piosenka powitalna.

2.Nauczyciel/ Rodzic  przybliża temat zajęć poprzez pogadankę o  wsi  i żyjących na niej zwierzętach, zapoznaje dziecko z treścią piosenki ‘’Old MacDonald had a farm”, posługując się przy tym kartami obrazkowymi .Odtwarza materiał  dźwiękowy. Przy ponownym przegraniu ,z użyciem  przygotowanych narzędzi pracy, wprowadza nowe słownictwo.

3. Zabawa z dźwiękami. Nauczyciel/Rodzic wskazuje na kartach obrazkowych lub na ekranie dane zwierzę, dziecko nazywa je i naśladuje wydawane przez nie odgłosy i na odwrót.

4.Praca z materiałami edukacyjnymi ,dołączonymi do scenariusza zajęć dla grup II i  III (kolorowanie, łączenie adekwatnych elementów rysunków  ze sobą , wykonanie pracy plastycznej  „Moja farma” dowolną techniką, słuchanie z naśladowaniem, układanie obrazków zwierząt w kolejności, w jakiej pojawiają się w piosence).

5.Piosenka na pożegnanie.

6. Zakończenie zajęć.

Gr. I  Temat  Farm Animals – Zwierzęta na wsi.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje nazwy i  odgłosy zwierząt, żyjących na wsi poprzez zabawę i piosenkę, koloruje je, eliminuje zwierzę, które należy do kategorii egzotycznych.

Język czynny: listen (posłuchaj),What do you hear?( co słyszysz, jaki dźwięk?),a dog (pies), a cat (kot) , a duck (kaczka),a rooster (kogut), a pig (świnia), farm animals (zwierzęta gospodarskie),That’s (to jest…),elephant (słoń),my favourite ( mój ulubiony…).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla gr. I ,dołączone do scenariuszy zajęć-fotografie i rysunki zwierząt gospodarskich i zwierzęcia  egzotycznego, nagranie audiowizualne, karty pracy ,kredki, kartka papieru A 4.

1.Piosenka na powitanie.

2.Nauczyciel/Rodzic ogląda wraz z dzieckiem materiał audiowizualny, dołączony do zajęć, na którym przedstawione są zwierzęta gospodarskie: kaczka, kogut, świnia ,pies, kot .Wskazuje kolejno na obrazki, nazywa zwierzęta w j. angielskim. Następnie przykłada rękę do ucha i naśladuje czynność nasłuchiwania(‘’listen’’).Dziecko zgaduje, jakie zwierzę słyszy po odgłosie, jaki ono wydaje. Wariant II Dziecko nie patrzy  na ekran , jedynie słucha i na tej podstawie identyfikuje zwierzę. Pytamy, wskazując na słonia: -  ”Is it a farm animal? ‘’( czy to zwierzę żyje na  wsi?).Dziecko odpowiada  -  ‘’Yes”(tak) lub  - ‘’No ‘’(nie).

3. Ponowne odsłuchanie i wspólne śpiewanie piosenki : ( materiał edukacyjny  „Odgłosy zwierząt’’ dla gr. I )

4. Rozmowa na temat ulubionego przez nas  zwierzątka, żyjącego na wsi, wykonanie jego rysunku (”My favourite farm animal’’ ).

5. Praca z materiałem edukacyjnym –pokoloruj zwierzęta, występujące w piosence, pomaluj części ciała  koguta wg .podanego wzoru (dobierz kolory :  1- czerwony,2 - żółty,3  - zielony,  4 - niebieski, 5 - brązowy,6 - czarny).

6.Zakończenie zajęć naszą piosenką pożegnalną.

Gr. IV  Occupations - Poznajemy nazwy zawodów.

Umiejętności ucznia: dziecko zapoznaje się z nazwami wybranych zawodów w j. angielskim , gra w gry, odgrywa role.

Język czynny: a teacher (nauczyciel), a doctor (lekarz), a nurse ( pielęgniarka) ,a policeman (policjant) , a farmer (rolnik), a fireman (strażak), a postman (listonosz), a seller (sprzedawca),a driver (kierowca), a cook ( kucharz),a secretary (sekretarka),a mechanic           ( mechanik).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla gr. IV ,dołączone do scenariuszy zajęć, plansze do gier ‘’ I spy with my little eye…” i ”Bingo!”, obrazki ilustrujące przedstawicieli ww. zawodów ( słowniczek obrazkowy),ołówek lub długopis ( flamaster).

1.Piosenka powitalna.

2.Posłuchaj i powtórz. Korzystając ze słowniczka obrazkowego  (patrz, mat .edukacyjne ) , nauczyciel/rodzic wprowadza nazewnictwo przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych. Dziecko słucha i powtarza za nim.

3. Zabawa :  „Kim jestem?’’.Nauczyciel/Rodzic za pomocą gestów prezentuje czynność/czynności  charakterystyczne dla danego zawodu, dziecko odgaduje nazwę i podaje w j. angielskim. Zamiana  ról.

4. Gra ‘’I spy with my little eye…’’ -  „Śledzę  moim oczkiem…”. Każdy z graczy ma swoją planszę.  Nauczyciel/ Rodzic wybiera (przykrywa) obrazek  np. 1 A, 1 C, 4 B  (policeman,  postman lub  farmer) ze swojej planszy, podaje pierwszą literę nazwy zawodu np. „P”  Dziecko próbuje zgadnąć  nazwę zawodu po angielsku. Jeśli odpowiedź jest trafna, dziecko otrzymuje punkt i gra dalej. Prowadzący grę zasłania kolejny rysunek i podaje pierwszą literę nazwy kolejnego  zawodu. Jeśli odpowiedź jest błędna, gracze zamieniają się rolami. Wygrywa osoba z największą ilością punktów.

5. Gra ”Bingo!’’.Gramy podobnie, z tym że prowadzący wybiera 6 dowolnych pól z planszy  z obrazkami ( z zawodami).Następnie wywołuje kolejno  nazwy tych  zawodów. Dziecko zaznacza  ołówkiem (długopisem, flamastrem ) odpowiedni wg. niego rysunek na swojej planszy. Na końcu gry nauczyciel/rodzic sprawdza, czy dziecko poprawnie  zaznaczyło właśnie te 6 wybranych przez Niego pól. Za każde poprawnie zaznaczone pole liczy po 1 punkcie. Jeśli dziecko uzyska 6 punktów ,woła  radośnie - ‘’Bingo!’’. Grę można powtórzyć z pozostałymi sześcioma obrazkami (także z tymi wcześniejszymi) ,przy założeniu, że pola na planszy zaznaczane były ołówkiem.

6. Piosenka na pożegnanie i zakończenie zajęć.

Gr. V i VI  Temat  Happy or sad? Uczucia i stany emocjonalne.

Umiejętności  ucznia : dziecko nazywa stany emocjonalne, utrwala dotychczasowe słownictwo tematyczne, uczy się piosenek ,poznaje nowe słowa poprzez zabawę ruchową.

Język czynny: How are you today?(jak się masz?), I’m happy (jestem szczęśliwy),I’m sad                   ( jestem smutny),I’m great ( czuję się świetnie),I’m wonderful (jest wspaniale), I’m good                ( czuję  się dobrze),I’m not so good ( czuję się niezbyt dobrze).Powtórzenie czasowników ruchu w poleceniach ‘’clap  your hands”( zaklaszcz w dłonie) , ’’stomp your feet”( zatup nogami),’’shout hooray’’ (zawołaj „hurra’’ z jednoczesnym wyrzuceniem rąk w górę).

Pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla grup V i VI ,dołączone do scenariusza zajęć, karty obrazkowe.

1.Piosenka na powitanie.

2.Nauczyciel/Rodzic  prezentuje karty obrazkowe do piosenki ‘’How are you today” („Witaj, jak się masz?”). Zabawa z kartami .Na ich podstawie prowadzący wprowadza  słownictwo określające emocje.

3.Odtworzenie nagrania audiowizualnego.

4.Nazywamy stany emocjonalne po angielsku i pytamy dziecko o jego samopoczucie w dniu dzisiejszym -  ”How are you today?”.Nauczyciel/Rodzic demonstruje swoje samopoczucie i emocje za pomocą mimiki  i gestów, dziecko rozpoznaje je i nazywa przedstawiany stan emocjonalny z użyciem znanego  dotąd i poznanego obecnie słownictwa oraz zwrotów.

5. Nauczyciel/rodzic pokazuje i nazywa czynności ,wyrażające radość : klaskanie w dłonie-  ”clap your hands’’, tupanie nogami – ‘’stomp your feet’’ oraz wyrzucanie ramion w górę z jednoczesnym okrzykiem „hurra’’- ‘’ shout hooray’’. Stanowi to wstęp do piosenki ruchowej ’’ If you ’re happy and you know it ’’, którą za chwilę dziecko usłyszy. 

6.Obejrzenie i odsłuchanie  materiału audiowizualnego z naśladownictwem ww. czynności.

7. Ćwiczenia określające emocje. Dziecko/ Rodzic rozpoznaje i nazywa emocje po minach i gestach, nazywa je po angielsku. W ten sposób utrwala przyswojone słownictwo.

8.Piosenka pożegnalna i zakończenie zajęć.

Nauczyciel prowadzący: A. Bielanina

Materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć  na poniedziałek - 20.04.2020  i  środę -  22.04.2020.

Gr. II I III

Piosenka  "Old MacDonald had a farm": https://supersimple.com/song/old-macdonald-had-a-farm-2018/

Karty obrazkowe do kolorowania:

                               kurczak  https://supersimple.com/downloads/chicken-coloring-page.pdf

                               myszka https://supersimple.com/downloads/mouse-coloring-page.pdf

                               kogut https://supersimple.com/downloads/rooster-coloring-page.pdf

                               świnia https://supersimple.com/downloads/pig-coloring-page.pdf

                               koń   https://supersimple.com/downloads/horse-coloring-page.pdf

                               krowa https://supersimple.com/downloads/cow-coloring-page.pdf

                               owca  https://supersimple.com/downloads/sheep-coloring-page.pdf

 

                               kaczka https://supersimple.com/downloads/duck-coloring-page.pdf

                               koza  https://supersimple.com/downloads/goat-coloring-page.pdf

Karty pracy  „Zwierzęta na farmie'': https://supersimple.com/downloads/the-animals-on-the-farm-worksheet-color-the-animals.pdf

Połącz zwierzątko z jego cieniem: https://supersimple.com/downloads/the-animals-on-the-farm-worksheet-color-and-match.pdf

Moja farma- Wklej lub narysuj  zwierzątka w Twoim gospodarstwie rolnym: https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-make-your-own-farm/

Gr .I                                                                                                                                                         Odgłosy zwierząt:  https://supersimple.com/song/what-do-you-hear/

Karty pracy - pokoloruj zwierzęta występujące w piosence: https://supersimple.com/downloads/what-do-you-hear-worksheet-vocabulary-coloring.pdf

Pokoloruj koguta dobierając kolory numerami 1) czerwony,2) żółty ,3) zielony,4) niebieski,5) brązowy , 6) czarny: https://supersimple.com/downloads/good-morning-mr-rooster-worksheet-color-by-number.pdf

Gr. IV

Nazwy  zawodów : https://www.anglomaniacy.pl/occupationsDictionary.htm

 Gra ''I spy with my little eye'': https://www.anglomaniacy.pl/pdf/occupationsBG.pdf

Karty pracy: Gra :"Bingo!'': https://www.anglomaniacy.pl/pdf/occupationsB.pdf

Gr. V i VI

Piosenka: "Hello, how are you?'': https://supersimple.com/song/hello-featuring-the-super-simple-puppets/

Karty obrazkowe do piosenki : https://supersimple.com/downloads/hello-flashcards.pdf

Piosenka : ''If you're happy and you know it" : https://supersimple.com/song/if-youre-happy-and-you-know-it/

 

Scenariusze zajęć na środę, 15.04.2020.

Gr. II i III  Temat  Counting from 1 - 5. Liczymy od 1 - 5.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje liczby od 1 – 5  poprzez piosenkę i  zabawę, doskonali spostrzegawczość poprzez określenie liczby brakujących na obrazku kaczuszek, ćwiczy sprawności manualne rysując drogę przez labirynt oraz kolorując ilustracje do piosenki ‘’Five little ducks ‘’(„Pięć małych kaczuszek”).

Język czynny: one (jeden),two (dwa),three ( trzy),four ( cztery),five ( pięć),mother (mama), ’’little duck/ducks’’ (kaczuszka/kaczuszki),go out for a walk( wychodzić na spacer), far away (daleko),hill (pagórek, wzgórze ), none (żadnych) all (wszystkie),come back (wracać) poprzez osłuchanie i wielokrotne powtórzenie.

Pomoce dydaktyczne: obrazki i rysunki ilustrujące kaczkę i jej potomstwo, karty pracy dla grup II i III ,służące utrwaleniu poznanych liczb i słownictwa.

1.Piosenka powitalna. Nauczyciel/Rodzic prezentuje materiał dołączony do scenariusza zajęć i wprowadza angielskie odpowiedniki nazw liczb 1- 5 oraz słowa kaczka, kaczuszki (liczenie na paluszkach i kartach obrazkowych).

2.Obejrzenie i odsłuchanie materiału audiowizualnego (piosenka ”Five little ducks’’) przez dziecko. Nauczyciel/Rodzic ponownie odtwarza materiał ,pokazuje widoczne obrazki, z użyciem poznanego wcześniej przez dziecko słownictwa i opisuje to, co widzimy: „Mama -kaczka wyszła na spacer z pięciorgiem swoich kaczątek. W trakcie spaceru kaczątek wciąż ubywa o jedno (zostaje najpierw 4  i  kolejno : 3,2,1 , wreszcie nie ma  żadnego).Na końcu mama odnajduje wszystkie pięć’’. Dziecko powtarza za nauczycielem /rodzicem liczby i słowa po angielsku ( w trakcie powtórnego odtwarzania materiału audiowizualnego można wyciszać dźwięk oryginału i zatrzymywać kadry).

3. Praca z załączonym do scenariusza zajęć dla grup II i III materiałem dydaktycznym: Liczenie i  kolorowanie kaczuszek, doprowadzenie kaczątek do mamy - kaczki (labirynt),odsłuchanie piosenki o kaczuszkach w j. angielskim.

4. Piosenka pożegnalna. Zakończenie zajęć.

Gr. I  Temat   My clothes – Moje ubranka.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje  nazwy wybranych części garderoby w j. angielskim, poprzez ćwiczenia językowe i zabawę rozróżnia je wśród pozostałych i  wskazuje na obrazkach, koloruje, ubiera misia –maskotkę (dziewczynkę, chłopczyka ) lub stosuje tę czynność w praktyce wkładając na siebie i zdejmując ubranka, poznaje przy tym również zwroty:  ‘’put on …‘’ (ubierz) , ‘’take  off…’’ (wym. tejk ow) (zdejmij).

Język czynny: blouse ( bluzka), jacket (kurtka),dress (sukienka),cap (czapeczka),trousers             ( spodnie),shirt (koszula),jumper (bluza, sweter),’’put on….’’ (ubierz), ’’take off…’’(zdejmij).

Pomoce dydaktyczne: słowniczek obrazkowy, karty obrazkowe, ubranka dziecka, worek lub plecaczek na ubranka.

1.Piosenka powitalna. Nauczyciel/Rodzic z zastosowaniem  słowniczka obrazkowego, dołączonego do scenariusza zajęć dla gr. I , wprowadza nazwy wybranych części ubrań w j. angielskim. Dziecko słucha i powtarza. Następnie nauczyciel/rodzic prosi o wskazanie kolejno obrazków, przedstawiających :  bluzkę, kurtkę, sukienkę, czapeczkę, spodnie, koszulę, bluzę /sweter ,po czym te same części garderoby nazywa i pokazuje na sobie, rodzeństwie  ( na ubrankach, przygotowanych  do zajęć przez rodziców).

2. Ubieramy misia (patrz materiał edukacyjny do scenariusza zajęć dla gr. I ).Nauczyciel /Rodzic wybiera misia ,klikając strzałki po lewej lub  prawej  i zatwierdza rysunek przyciskiem. Teraz trzeba misia „ubrać ‘’w ubranka ( lub z nich „rozebrać’’) na polecenie nauczyciela/rodzica  i  z użyciem zwrotów oraz nazw, których angielskie odpowiedniki , wprowadzone wcześniej przez nauczyciela ,dziecko już poznało.

3.Zabawa „Robimy pranie’’. Do worka (plecaczka dziecka) wkładamy ubranka (lub np. karty obrazkowe, dołączone do scenariusza), nazywając je po angielsku .Potrząsamy workiem               ( „pierzemy’’) i  wyciągamy kolejno, powtarzając angielskie nazwy ubranek. W ten sposób utrwalamy wprowadzone słownictwo.

4.Piosenka pożegnalna. Zakończenie zajęć.

 

Gr. IV  Temat : The seasons of the year. London weather (2). Pory roku. Londyńska pogoda (cz.2).

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje nazwy pór roku: wiosna, lato, jesień, zima. Utrwala nazwy zjawisk pogodowych. Określa rodzaj pogody typowy dla danej pory roku. Uczy się sekwencji pór rok. Poznaje piosenkę tematyczną. Koloruje karty pracy wg własnej inwencji.

Język czynny: spring (wiosna),summer (lato), autumn ( jesień), winter (zima),the seasons of the year (pory roku),pytanie :”What’s the weather like?”.Powtórzenie zwrotów; It’s sunny jest słonecznie),It’s windy (jest wietrznie),It’s raining (pada deszcz),It’s snowing (pada śnieg),It’s foggy ( jest mgła),It’s cloudy ( jest pochmurno) It’ s wet (jest mokro),It’s dry (jest sucho),I’m sad (jestem smutna), the leaves( liście),grow (rosnąć), trees ( drzewa), flowers (kwiaty),bees (pszczoły),beautiful( piękny), fall on the ground ( spadać na ziemię).

Pomoce dydaktyczne: obrazki przedstawiające pory roku, karty pracy do kolorowania (materiały edukacyjne dla grupy IV).

1.Piosenka powitalna. Przypomnienie historyjki „Londyńska pogoda’’: Katie, Danny, kapitan Jack (Dżek) i kot Fluffy  (Flafi) wybrali się na wycieczkę do Londynu .Z powodu złych warunków atmosferycznych nie mogli  zobaczyć atrakcji turystycznych miasta. Dzięki Kapitanowi Jack’owi  i jego „czarom” pogoda się poprawiła  i  uczestnicy wycieczki  mogli zobaczyć jedną z atrakcji stolicy Anglii-  Big Ben’ a. Tekst w 6 częściach (part  1-6 ) w wersji angielskiej: Part 1 : Here’s  Katie, Danny, Fluffy and Captain Jack. Captain Jack: Where are we? I can’t see .Danny: What a horrible day ! It’s foggy. Capt. Jack: Part 2 : Look! A big, red bus! We’re in London! all: Wow! London! Let’s see London on the bus! We’re in London! all: Wow! London! Let’s see London on the bus! Part 3: Fluffy, Katie, Danny and Captain Jack are on the bus. Captain Jack: Where are we? I can’t see. Danny: What a horrible day ! It’s cloudy. Katie: I’m sad. I can’t see London. Part 4: Capt. Jack: Where are we? I can’t see. Danny: What a horrible day! It’s raining .It’s wet. Katie: I’m sad. I can’t see London .Part 5 : Danny and Katie: Captain Jack! Do your magic! Quick! Quick! Capt. Jack: Abracadabra,1,2,3,.Part  6 : Captain Jack : I can see! There’s Big Ben! Katie  and Danny: What a lovely day !It’s windy and sunny. It’s dry. all: Let’s  see London! Hooray!’’.

2.Praca z materiałem edukacyjnym , dołączonym do scenariusza zajęć dla gr. IV. Nauczyciel/Rodzic  demonstruje obrazki przedstawiające cztery pory roku : wiosnę, lato, jesień i zimę. Powtarza ich nazwy : spring (wym. spryn), summer ( same (r), autumn (otym), winter (łynte (r). Dziecko powtarza i dopasowuje je do odpowiedniej na obrazku pory roku.

3. Piosenka o porach roku ’’The leaves on the trees’’ (‘’Liście na drzewach ’’).Dwoje dzieci wskazuje na drzewo (tree – wym.tri:) ,którego wygląd zmienia się w zależności od pory roku. Jego liście (the leaves- wym. de liwz) rosną i zielenią się na wiosnę, w lecie drzewo jest obsypane pięknymi pąkami kwiatów (beautiful flowers –wym.bjutifu flałez) ,nad  którymi latają pracowite pszczółki (busy bees- wym. bizy biz ), na jesieni  spadają z niego liście w kolorach : żółtym,(yellow,- jeloł) czerwonym (red)  i brązowym (brałn).

4.Nauczyciel/rodzic wskazuje na karty obrazkowe z porami roku. Posługując się słownictwem z historyjki  „Londyńska pogoda” opisuje, jaka pogoda jest typowa dla danej pory roku, np. – ‘’What’s the weather like in spring?’’ – It’s s raining.(Jaka jest pogoda na wiosnę? Pada deszcz). What’s the weather like in summer? - It’s sunny. (Jaka jest pogoda w lecie. Jest słonecznie),itd.

5.Karty pracy :dziecko koloruje  pory roku wg własnego uznania, następnie układa karty  we właściwej kolejności, zgodnie z kalendarzem :wiosna, lato, jesień, zima. Powtórzenie nazw w j. angielskim.

6. Piosenka pożegnalna. Zakończenie zajęć.

Gr. V i VI  Temat  Washy – washy – Higiena osobista.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje nowe słowa i wyrażenia, związane z higieną ciała. Poprzez piosenkę i zabawę utrwala również znane dotąd nazwy części ciała ,wskazuje na odpowiednie obrazki na podstawie nagrania audiowizualnego, określa, co jest czyste ”clean”, a co  brudne ‘’dirty’’.

Język czynny: bathroom (wym.  bafrum– łazienka), soap(mydło), towel (ręcznik),sink (umywalka),toothbrush ( szczoteczka do zębów),toothpaste (pasta do zębów),sponge               ( gąbka) ,shampoo ( szampon) ,comb ( grzebień),brush (szczotka),before wym. bifo- przed) ,after (wym. afte- po ) ,utrwalenie zwrotów:  ’’eat” ( wym. it - jeść),play ( wym. plej - bawić się ),sleep (wym.slip – spać) , clean (wym kli:n ), dirty (wym de:ti), wash (wym.łosz- umyj), hands (wym hendz- dłonie, ręce),dry (wym. draj- wysusz).

Pomoce dydaktyczne : materiały edukacyjne ,dołączone do scenariusza zajęć dla grup V I VI.

1.Piosenka na powitanie. Nauczyciel/Rodzic wskazuje na poszczególne części swojego ciała i powtarza ich nazwy head (wym. hed - głowa),hand/hands (wym. hend/hends - dłoń/dłonie, ręka/ręce ) ,tummy  (wym. tami-  brzuszek),leg/legs (wym. leg/legz -  noga),toes (wym. toł:z -  palce u nóg). Dziecko powtarza.

2. Zabawa ‘’Simon says”  ( „Szymon mówi”).Nauczyciel/Rodzic wydaje dziecku  polecenie dotknięcia rękoma swojej części  ciała, wymienionej przez niego w j. angielskim. Uwaga! Dziecko wykonuje polecenie, gdy jest ono poprzedzone słowami nauczyciela/rodzica :  ‘’Simon says’’. 

3.Praca ze słowniczkiem obrazkowym: (patrz mat. edukacyjne  dla grupy V i VI ).Słucham i powtarzam.

4.Piosenka  ’’Wash  your hands” -  „Umyj  ręce”. Praca z materiałem audiowizualnym. Nauczyciel przypomina o konieczności zachowania higieny osobistej na codzień. Uczula na częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, po spacerze i zabawie.

5.Zakończenie zajęć piosenką pożegnalną.

Nauczyciel prowadzący :  A. Bielanina

Materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć na środę, 15.04.2020.

Gr. II i III  Piosenka – wyliczanka ''Five little ducks'': https://supersimple.com/song/five-little-ducks/

Karty pracy do piosenki: https://supersimple.com/downloads/five-little-ducks-worksheet-color.pdf

Labirynt : https://supersimple.com/downloads/five-little-ducks-worksheet-maze.pdf

 

Gr. I  Słowniczek obrazkowy: https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm#pictures

Karty obrazkowe  : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/clothesM.pdf

Ubierz misia-maskotkę  w ubranka (dla dziewczynki i dla chłopczyka): https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser

Gr. IV Piosenka o porach roku :  "The leaves on the trees'' https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-leaves-the-trees

Obrazki przedstawiające pory roku:

wiosna: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/spring

lato: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/summer

jesień : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/autumn

zima : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/winter

Karty pracy pory roku. Pokoloruj obrazki przedstawiające zimę, wiosnę, lato i jesień tak, jak Ty je widzisz (dobierając kolory wg. uznania ). Następnie ułóż we właściwej kolejności (zgodnie z kalendarzem).

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-winter.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-spring.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-summer.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-autumn.pdf

Big Ben Info : https://pl.wikipedia.org/wiki/Big_Ben

Gr. V i VI

Piosenka "Wash Your hands" https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

Słowniczek obrazkowy: https://www.anglomaniacy.pl/bathroomDictionary.htm

Karty obrazkowe: https://supersimple.com/downloads/the-bath-song-flashcards.pdf

Piosenka  Washy-washy : https://supersimple.com/song/bath-song/

Ilustracja łazienki : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/bathroom

 

Scenariusze i materiały edukacyjne do zajęć na środę - 08.04.2020.

Grupa II i III Temat: Let’s look for Easter eggs – Poszukajmy wielkanocnych pisanek. Wprowadzenie słownictwa związanego z obchodami Wielkanocy.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje słowa związane z Wielkanocą, rozpoznaje je na obrazkach, wykonuje prace manualne (craftwork),wycina z papieru i koloruje pisanki wg. wzoru.

Język czynny: lamb (baranek),chick (kurczaczek),basket( koszyk),Easter egg (pisanka), Easter Bunny (wielkanocny zajączek),pytanie: Where is ? (gdzie jest…?),here (tutaj),hen (kura),grass (trawa).

Pomoce dydaktyczne: słowniczek obrazkowy, materiały dołączone do scenariusza tych zajęć, czekoladowe jajeczka lub obrazki przedstawiające pisanki, flamastry/kredki, klej, nożyczki.

Piosenka powitalna. Nauczyciel/Rodzic wprowadza nowe słownictwo na podstawie materiału wizualnego –słowniczka obrazkowego (patrz: materiały edukacyjne dla gr. II i III). Dziecko powtarza ze słuchu.

1.Nauczyciel/Rodzic wskazuje na poszczególne słowa ze słowniczka obrazkowego np. obrazek baranka i pyta: ‘’Where is lamb?’’.Dziecko wskazuje odpowiedni obrazek i mówi: -‘’Here’’(tutaj).Utrwalamy w ten sposób wszystkie słówka i zwroty. Propozycja zabawy    manualnej: wspólnie z dzieckiem oglądamy film video – „Wielkanocne pisanki”(Easter eggs).Na zakończenie zajęć dziecko wycina i koloruje pisanki.

2.Zabawa ruchowa: ’’Easter egg- hunt’’- „Polowanie na wielkanocne pisanki”.

3. Nauczyciel/Rodzic ukrywa w sali (pokoju) kilka czekoladowych jajeczek albo obrazków przedstawiających pisanki w różnych miejscach. Wskazując na dziecko i siebie mówi – Let’s look for Easter eggs’’(poszukajmy pisanek). Wygrywa ten, kto najszybciej znajdzie wszystkie ukryte pisanki. Wariant II dziecko odpowiada na pytanie ‘’Where is the Easter egg?’’ (gdzie jest pisana?) – ‘’Here’’ (tutaj).

4. Zakończenie zajęć piosenką pożegnalną.

Grupa I Temat  Easter Bunny – Wielkanocny zajączek.

Umiejętności ucznia: dziecko poznaje najważniejsze słowa związane ze Świętami Wielkiej Nocy, rozróżnia je na podstawie obrazków, utrwala części ciała w oparciu o materiał  wizualny.

Język czynny: basket (koszyk),lamb (baranek),chick (kurczaczek),Easter Bunny ( wielkanocny zajączek),Easter egg (pisanka),utrwalenie nazw widocznych części ciała: eyes (oczy),ears (uszy),nose (nos),mouth (buzia),fingers (palce u rąk).

Pomoce dydaktyczne: słowniczek obrazkowy, film video (patrz mat. edukacyjne dla gr. I).

1.Piosenka powitalna. Nauczyciel/Rodzic wita się z dzieckiem.

2.Praca ze słowniczkiem obrazkowym. Dziecko słucha prawidłowej wymowy słów, powtarza je i rozróżnia spośród pozostałych.

3.Nauczyciel/Rodzic pokazuje na sobie następujące części ciała: eyes, ears ,nose, mouth,

fingers.

4.Nauczyciel/Rodzic odtwarza materiał wizualny – film video „Wielkanocny zajączek”.

5.Nauczyciel/Rodzic zatrzymuje film kadr po kadrze. Kierując uwagę dziecka na poszczególne części ciała zajączka wielkanocnego głośno wymawia ich nazwy, najpierw w j. polskim, potem w angielskim. Dziecko powtarza.

6.Wspólna zabawa z wykorzystaniem ww. materiału.

7.Piosenka na pożegnanie. Zakończenie zajęć.

Grupa IV Temat  Easter Bingo game - Wielkanocne Bingo!

Umiejętności ucznia: dziecko utrwala znane już słownictwo okolicznościowe oraz poznaje nowe, gra w grę językową z użyciem materiałów wizualnych, rozróżnia symbole wielkanocne, wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną – kartkę wielkanocną.

Język czynny: spring (wiosna),lamb (baranek),catkin (bazie),chick (kurczaczek),duckling

(kaczątko), Easter Bunny (wielkanocny zajączek),Easter egg (pisanka),basket(koszyk),daffodil (żonkil),hen (kura),cake (ciasto).

Pomoce dydaktyczne: karty obrazkowe, okolicznościowe kartki pocztowe, ilustracje przedstawiające wiosnę, słowniczek obrazkowy, materiały edukacyjne- plansza do gry ‘’Bingo!’’, kartka z brystolu,farby, kredki ,flamastry,bibuła, klej, nożyczki.

1.Piosenka powitalna. Rozmowa tematyczna. Nauczyciel/Rodzic pyta dziecko o znane mu zwyczaje i symbole związane z Wielkanocą. Prezentuje przygotowane materiały- obrazki ,pocztówki.

2. Praca z materiałami edukacyjnymi dla gr. IV, dołączonymi do scenariusza.  -  Posłuchaj i wskaż –identyfikowanie obrazków, ćwiczenia wymowy.

3. Gra językowa ”Easter Bingo!’’.Nauczyciel/Rodzic korzysta z planszy załączonej do materiałów edukacyjnych dla gr. IV. Opis gry: dziecko zaznacza flamastrem lub zasłania 4 pola na planszy. Nauczyciel/Rodzic wywołuje w różnej kolejności 4 słowa- nazwy obrazków.

Jeżeli dziecko zaznaczyło (zasłoniło) właśnie te 4 wywołane, mówi –‘’Bingo!’’. Zmiana ról. Wygrywa osoba z największą ilością punktów.

4. Craftwork (prace manualne) : Wykonaj kartkę wielkanocną dowolną techniką. Narysuj lub wklej obrazki, które znajdziesz w materiałach do tych zajęć.

5.Zakończenie zajęć, piosenka na pożegnanie.

Grupa V i VI  Temat Easter in Poland and Great Britain- Wielkanoc w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Umiejętności ucznia: dziecko utrwala słownictwo tematyczne, uczy się piosenki ‘’Hot cross buns’’, gra w grę  ‘’I Spy…’’ , wykonuje pracę manualną, poznaje elementy kultury krajów anglojęzycznych.

Język czynny: hot cross buns (tradycyjne bułeczki drożdżowe z krzyżem, jedzone w Wielki Piątek w Wielkiej Brytanii),penny (grosik), lamb (baranek), Easter egg (pisanka),lily (lilia),Easter Bunny ( wielkanocny zajączek), Easter basket ( wielkanocny koszyk), spring (wiosna), chick (kurczaczek),hen (kura),duckling (kaczątko),daffodil (żonkil),catkin (bazie),cake (ciasto),pytanie ‘’Is it a …?’’( czy to jest…?).

Pomoce dydaktyczne : materiał audiowizualny z piosenką, plansza do gry, ilustracje ,obrazki tematyczne, materiały plastyczne do wykonania kartki świątecznej.

1.Piosenka powitalna. Nauczyciel/Rodzic na podstawie przygotowanych materiałów porównuje zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Anglii. Pyta dziecko o symbole, jakie kojarzą się z Wielkanocą.

2.Na podstawie słowniczka obrazkowego utrwalamy znane i nowe słownictwo (patrz mat. dla  gr. V i VI, dołączone do tego scenariusza).

3. ‘’Hot cross buns’’- Wprowadzenie do piosenki o tradycyjnych drożdżowych bułeczkach z rodzynkami albo porzeczkami, jedzonych w krajach anglojęzycznych w Wielki Piątek.  Bułeczki dekoruje się krzyżem z lukru. Prezentacja słownictwa na podstawie materiału audiowizualnego.

4. Obejrzenie i dwukrotne odsłuchanie nagrania.

5. Gra ‘’ I Spy…” (patrz mat. dla gr. V i VI). Nauczyciel/Rodzic wybiera 3 obrazki z planszy, dziecko zgaduje, które zostały wybrane przez prowadzącego, zadając pytanie ‘’Is it a…?’’(czy to jest…?)np. – ‘’Is it Easter basket’’ (czy to wielkanocny zajączek?). Następuje zmiana  ról. Wygrywa osoba z największą ilością trafnie podanych słów.

6. Easter card: Wykonaj wielkanocna kartkę. Wklej lub napisz samodzielnie ‘’Wesołych Świąt’’ w j. angielskim czyli HAPPY EASTER .Wykonaj ilustrację do piosenki ’’Hot cross buns’’ według własnego pomysłu.

7.Zakończenie zajęć piosenką pożegnalną.

Nauczyciel prowadzący: A. Bielanina

Wielkanocne różności : materiały edukacyjne do scenariuszy zajęć na 08.04.2020
 
 Gr. I - VI  Słowniczek obrazkowy: https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm
 Gr. I   Wielkanocny zajączek : https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
 Gr II i III   Wielkanocne pisanki  Easter eggs : https://www.youtube.com/watch?v=8y06w-u-NNU         

Gr IV Gra Bingo!  https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterB.pdf

Gr.V i VI Gra  " I spy..."  : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterBG.pdf

Gr. V i VI Piosenka o tradycyjnych drożdżowych bułeczkach z rodzynkami albo porzeczkami,jedzonych w krajach anglojęzycznych w Wielki Piątek.Bułeczki dekoruje się krzyżem z lukru. https://supersimple.com/song/hot-cross-buns/
 

HAPPY EASTER, KOCHANE DZIECIAKI ☺

 

Poniedziałek, 06.04.2020

Grupa II i  III  Temat: Food – Jedzenie. Wprowadzenie nazw wybranych produktów spożywczych.

Umiejętności ucznia: dziecko uczy się nazw wybranych produktów spożywczych  w oparciu o tekst wierszyka o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach ( Winnie the Pooh and his friends, zob. materiały dla grupy II i III dołączone do tej lekcji), rozróżnia je i wskazuje na przedstawionych obrazkach.

Język czynny: apple (jabłko),banana ( banan), biscuit (herbatnik) , milk (mleko),zwroty ‘’For you’’- „Dla Ciebie”, ’’For me”- „Dla mnie”, ”This  is’’ „ - „To jest” .

Materiały: karty obrazkowe ,przedstawiające jabłko, banana, herbatnik i  mleko, kolorowy nieprzezroczysty worek/torba z zawartością plastikowych odpowiedników tych produktów- zabawek ( mogą być naturalne produkty), tekst wierszyka, obrazek/rysunek  przedstawiający  postacie Kubusia Puchatka, Tygryska (Tigger) i Prosiaczka (Piglet) podczas posiłku.

 1. Piosenka powitalna: ‘’Hello to you”.
 2. Nauczyciel/Rodzic prezentuje kolejno karty obrazkowe, nazywając przedstawione na nich produkty spożywcze:  ”This is an an apple, this is a banana …’’. Dziecko głośno powtarza nazwy z użyciem zwrotu ‘’This is’’.
 3. Nauczyciel /Rodzic ( starsze rodzeństwo) kładzie na podłodze worek/torbę „z zakupami’’, mówi: „ Tu mam zakupy dla mnie i dla Ciebie ‘’.Wskazuje przy tym osobę dziecka i swoją, wymawiając w j. angielskim zwroty: ”For me ”i „For you’’, poleca powtórzyć zwroty i wskazać właściwą osobę. Następnie dziecko próbuje odgadnąć zawartość torby. Nauczyciel/Rodzic pomaga, wyjmuje po kolei  schowane tam „produkty” (przedmioty) i poleca dziecku nazwać je po angielsku.
 4. Prezentacja tekstu wierszyka  o Kubusiu Puchatku, w którym występują przyswojone właśnie przez dziecko nazwy produktów  i zwroty (teksty w wersji  polskiej  i ang.)

 

Jeden herbatnik, jedno  jabłko, jeden banan i mleko dla Ciebie!

Jedno herbatnik jedno jabłko, jeden banan i mleko dla mnie!

Jeden herbatnik ,jedno jabłko ,jeden banan i mleko  dla mnie?

To dla  Ciebie, a to dla mnie .

 

One biscuit, one apple, one banana  and milk for you!

One biscuit, one apple, one banana and milk for me!

One biscuit ,one apple, one banana and milk for me?

This is for you and this is for me.

 

 1. Piosenka pożegnalna  “Bye-bye song’’.

 

 

Grupa  I   Temat :  In the bath –  W kąpieli.

Umiejętności  ucznia : dziecko uczy się  nowego słownictwa ,związanego z higieną osobistą, słucha piosenki  ‘’The bath song”, powtarza znane już  wcześniej nazwy części ciała.

Język czynny:  wash ( myć), hair ( włosy),face (twarz),shoulders ( ramiona), hands ( dłonie), knees (kolana) feet (stopy) oraz toes ( palce u  nóg ) , bath (kąpiel), zwroty  ‘’I can’’- „Umiem’’ i ‘’This is the way we take a bath ‘’( Tak się kąpiemy).

Materiały: materiał audiowizualny – nagranie  i tekst  piosenki, ulubiona maskotka dziecka.

 1. Piosenka powitalna: ”Say hello”.
 2. Nauczyciel/Rodzic  za pomocą gestów  wskazuje na poszczególne części ciała (kolejno –włosy, twarz, ramiona, kolana, stopy, palce u nóg) naśladując czynność ich mycia. Mówi: “I can’’ (umiem) , “I can wash” (umiem  umyć), “I can wash my hair” (umiem umyć moje włosy) , twarz, ręce… ‘’This is the way we take a bath’’ ( tak się kąpiemy).
 3. Zabawa z maskotką. Nauczyciel /Rodzic prosi dziecko, aby dotknęło nazwanych przez niego części ciała maskotki  - ‘’Show me  teddy bear’s/ doll’s face’’ - Pokaż, gdzie (miś/ lalka) ma twarz ,ramiona i kolejne części ciała.
 4. Wspólne obejrzenie i odsłuchanie materiału audiowizualnego (zob. materiał dla gr. I  dołączony do tej lekcji).
 5. Piosenka na zakończenie: ‘’Say goodbye”.  

 

 Grupa IV  Temat  : Yummy, yummy, I Iike ice cream  – Mniam, mniam, lubię lody.

Umiejętności ucznia:  dziecko poznaje nowe słownictwo tematyczne i utrwala już znane, uczy się poprzez zabawę zwrotów : ’’ I’m hungry’’- „Jestem głodny’’ oraz  ‘’I like”- „Lubię…’’, ”I don’t like’’- „Nie lubię…” , wykonuje rysunek swojego ulubionego  jedzenia.

Język czynny: bread (chleb), buns (bułeczki),butter (masło), cake (ciasto), egg (jajko),ice cream (lody), sausages (kiełbaski, parówki),cheese (ser żółty), hungry (głodny),                          I like …(Lubię…), I don’t like ( Nie lubię…).

Materiały: karty obrazkowe, ilustrujące nazwy powyższych produktów żywnościowych, kartka papieru A4, kredki.

 1. Piosenka na powitanie ; ‘’Hello boys, hello girls”.
 2. Nauczyciel/Rodzic pokazuje dziecku obrazki, wymienia  nazwy znajdujących się na nich produktów żywnościowych : bread, buns, butter, cake, egg, ice cream, sausages, cheese, sandwich.
 3. Odsłuchanie  – kliknij na obrazek i posłuchaj wymowy (zob. Słowniczek obrazkowy- materiał dla gr. IV dołączony do tej lekcji). Dziecko powtarza nazwy.
 4. Nauczyciel /Rodzic pokazuje gestem czynność jedzenia i picia. Robi smutną minę, wskazuje na swój brzuch ,mówiąc : ”I’m hungry” (Jestem głodny).Dziecko oferuje coś do zjedzenia: ’’ Egg, sandwich? ‘’. Następuje zamiana ról.
 5. Nauczyciel /Rodzic wskazuje dziecku  na obrazek i z uśmiechem mówi: ” I like ice cream  ‘’ ( Lubię lody ),  ”I don’t like  hamburgers ‘’ ( Nie lubię hamburgerów) po czym prosi dziecko by wskazało obrazek z jego ulubionym jedzeniem i powtórzyło zwroty ”I like…”, ”I don’t like…”.
 6. Dziecko wykonuje rysunek swojego  ulubionego jedzenia.
 7. Zakończenie zajęć.  Śpiewamy z dzieckiem piosenkę: ‘’Bye-bye. It’s time to say bye-bye”.

 

              Grupa  V i  VI   Temat : Family  -  Rodzina.

Umiejętności ucznia:  dziecko nauczy  się przedstawiać członków swojej rodziny na podstawie znanego dotąd słownictwa, pozna też nowe. Nauczy się piosenki, jak miło można  spędzić czas z rodziną  w domu. Z pomocą rodziców ( rodzeństwa) powtórzy słownictwo poprzez piosenkę, zabawę, pracę plastyczną.

 

Język czynny : mummy ( mamusia),daddy ( tatuś), parents ( rodzice) ,grandma (babcia), grandpa (dziadek), brother (brat), sister ( siostra), aunt (ciocia), uncle                 ( wujek) oraz pets ( zwierzątka domowe -  „członkowie rodziny” ).

 

Materiały:  obrazki, ilustracje z wybranych książek i bajek przedstawiające członków rodziny, (zdjęcia rodzinne, album rodzinny), słowniczek obrazkowy, kredki, arkusze papieru, papier kolorowy, nożyczki, klej.

 1. Piosenka powitalna: „Hello, hello, hello. The sun is in the sky’’.
 2. Nauczyciel/Rodzic wprowadza słownictwo tematyczne. Wspólnie z dzieckiem oglądamy ilustracje (fotografie z albumu rodzinnego), po kolei  wskazujemy i nazywamy członków rodziny:  ‘’This is grandpa ( to jest dziadek).This is Grandma   (to babcia). This is mummy (to mamusia).This is daddy ( to jest tatuś). This is uncle (to jest wujek). Ths is aunt ( to jest ciocia). This is brother ( to jest brat). This is sister (to jest siostra).
 3. Posłuchaj i powtórz ( patrz- Słowniczek obrazkowy - materiał dołączony do tej lekcji dla grup V I VI ). Po kliknięciu na obrazek dziecko słucha ,powtarza słówka.
 4. Piosenka ‘’Rain, rain, go away’’ – wspólny śpiew (zob. załączony do lekcji materiał dla grup V i VI ).
 5. Zabawa rodzinna z podziałem na role i naśladownictwem głosu, gestów, mimiki  „Zgadnij, kim jestem?”, z użyciem poznanych nazw poszczególnych członków rodziny w odpowiedziach.
 6. Narysuj lub wyklej drzewo genealogiczne swojej rodziny. Umieść na nim rysunki przedstawiające jej członków, przedstaw ich po angielsku (możesz też wykonać  rysunek rodziny w plenerze ,np. na spacerze , w przydomowym ogródku).
 7. Zakończenie zajęć – piosenka ‘It’s time to finish now’’.  

 

Nauczyciel prowadzący A. Bielanina

 

Materiały do scenariuszy zajęć  z dnia 06.04.2020

Grupa I

Piosenka ''The bath song''   https://supersimple.com/song/bath-song

Grupa II i  III  Pokoloruj misia Puchatka i jego przyjaciół Tygryska  i Prosiaczka    

 https://www.e-kolorowanki.eu/kubus-puchatek-kolorowanki/kolorowanka-kubus-puchatek-6/

https://www.e-kolorowanki.eu/kubus-puchatek-kolorowanki/kolorowanka-kubus-puchatek-4/

https://www.e-kolorowanki.eu/kubus-puchatek-kolorowanki/kolorowanka-kubus-puchatek-3/

Grupa IV 

Słowniczek obrazkowy  https://www.anglomaniacy.pl/foodDictionary.htm

Grupa V i VI 

Słowniczek obrazkowy  https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm

Piosenka ''Rain ,rain, go away"  https://supersimple.com/song/rain-rain-go-away/

 

Dzień dobry

Kolejne przydatne w nauce j.angielskiego dla przedszkolaków  strony:
domowyprzedszkolak.pl zakładka Zabawy/Angielski oraz
www.gov.pl/zdalnelekcje zakładka Oddział przedszkolny/Woda - źródło życia/ śpiewaj z innymi materiał  Kolory po angielsku (kolejka górska). 

Scenariusze zajęć na poniedziałek, 30.03.2020  i środę, 01.04.2020                                      

Grupa II ( 4 -  latki) i gr. III  i (4,5 - latki)  Temat  : ‘’My body (cz.3) ‘’-„Moje ciało’’.

(czas trwania zajęć : 2x po 15 min.w obu grupach)

 Piosenka i ćwiczenia utrwalające nazwy części ciała .                                                                   
Umiejętności ucznia- dziecko nazywa kolory i części ciała ,śpiewa piosenkę ,rozwija umiejętność obserwacji.

Język czynny: body ( ciało), head ( głowa), arms ( ramiona), ,legs (nogi).Colours ( Kolory) ‘’Touch you head ,arms,legs‘’-  Polecenie ( „Dotknij  głowy, ramion, nóg ‘’).

Materiały : maskotka pluszowego misia ,kolorowy plakat, przedstawiający postać Świerszcza Jiminy z bajki „Pinokio” , płyty CD z dodatkowym materiałem audio oraz nagrania z  podręcznika wiodącego, karty obrazkowe z kolorami.

 1. Powitanie. Dzieci witają się z nauczycielem ( i  maskotką ).  Piosenka : ’’Hello to you ‘’.
 2. Nauczyciel sadza maskotkę  w miejscu widocznym dla dzieci. Od tej pory miś „słucha’’ nauczyciela i bawi się z nami w j. angielskim.
 3. Odtworzenie  piosenki z lekcji poprzedniej ”Touch your head ”(„Piosenka Pinokia’’ – „Dotknij głowy, ramion, nóg’’).
 4. Nauczyciel  wskazuje odpowiednie części ciała misia –maskotki, a następnie  utrwala je wskazując teraz na Świerszcza na plakacie, dzieci podają znane już wcześniej nazwy  w j. angielskim .
 5. Nauczyciel wywołuje dwoje dzieci na środek sali. Prosi o wskazanie odpowiednich części ciała na sobie, następnie w parach.  Zabawa w parach.
 6. Utrwalenie  nazw kolorów. Nauczyciel wskazuje na plakacie części ciała Świerszcza Jiminy .Powtórzenie nazw znanych już przez dzieci kolorów poprzez polecenie określenia kolorów ubranka Świerszcza a następnie kolorów swoich części ubrań.
 7. Utrwalenie  treści i melodii piosenki  o częściach ciała. 
 8. Zakończenie zajęć. Pożegnanie z misiem - piosenka ‘’Bye - bye song ‘’.   

Grupa I ( 3-latki)  Temat : ‘’Is it sunny today?’’ – „Czy dziś jest słonecznie’’?  Wprowadzenie nazw zjawisk atmosferycznych.

       ( czas trwania  zajęć : 2x po 15 min. )

Umiejętności ucznia- dziecko poznaje  słownictwo związane z pogodą, uczy się piosenki tematycznej.  Język czynny : rodzaje pogody - sunny (słonecznie) , cloudy (pochmurno), raining ( deszczowo) , snowing (pada śnieg).’’Is it sunny today?”  „Czy dziś jest słonecznie?’’, „Yes’’/No’’- „Tak/Nie’’.

Materiały :karty obrazkowe ,przedstawiające różne rodzaje pogody , kolorowy plakat, materiały audio  z piosenkami  dodatkowymi oraz nagraniem piosenek  z podręcznika wiodącego, rekwizyt- parasolka.

1. Powitanie .Nauczyciel wita się z dziećmi piosenką: ‘’Say hello”.

2. Wprowadzenie nowego materiału Nauczyciel wyjmuje parasolkę i podchodząc do okna         pyta dzieci ,jaka jest pogoda - ‘’ Look! Is it raining  today? Yes? /No?

3. Prezentacja słownictwa  za pomocą kart obrazkowych ,które nauczyciel kolejno pokazuje, nazywa i  kładzie na podłodze.

4. Nauczyciel  umieszcza karty obrazkowe na tablicy. Jeszcze raz powtarza z dziećmi

    ich nazwy.

5. Zabawa: ‘’What’s missing?’’- Dzieci zamykają oczy. Nauczyciel zdejmuje jedną z kart z

    tablicy, dzieci zgadują, która karta „zniknęła”.

6. Piosenka. Nauczyciel prezentuje słowa piosenki za pomocą gestów i mimiki .Dzieci

    obserwują i próbują naśladować jego ruchy.

7. Zakończenie lekcji piosenką: ‘’Say goodbye’’.

Grupa IV ( 5- latki) Temat: ‘’ The London Weather” –  ‘’ Londyńska pogoda’’.

(czas trwania zajęć:  2 x po 30 min.)

Umiejętności ucznia-  dziecko utrwala słownictwo i zwroty  związane z pogodą oraz porami roku, słucha ze zrozumieniem  i identyfikuje obrazki.

Język czynny: It’s sunny ( Jest słonecznie ),It’s windy ( Jest wietrznie) .It’s snowing ( Pada śnieg),It’s foggy ( Jest mgła) ,It’s cloudy ( Jest pochmurno) , It’s  raining ( Pada deszcz), It’s wet ( Jest mokro),It’s dry ( Jest sucho).

Materiały : kolorowe plakaty  tematyczne, obrazki z bohaterami historyjki, piłeczka, różdżka-zabawka ,płyty CD z nagraniami  uzupełniającymi oraz audio z podręcznika wiodącego, maskotka  papugi Kapitana  Jack’a  (wym. „Dżeka’’),miękka piłeczka, kolorowy worek.

1.Powitanie.Nauczyciel wita dzieci piosenką  ”Hello boys, hello girls’’. Pyta dzieci, czy potrafią odgadnąć, kim jest tajemniczy gość, który je dziś odwiedził ( w kolorowym worku  znajduje się maskotka papugi Kapitana Jack’a. Nauczyciel wyciąga z worka maskotkę i prosi dzieci, aby ją „obudziły’’. Dzieci wołają: ’’Wakie, wakie, Jack’’( Pobudka ,Kapitanie Dżek).

2. Nauczyciel prezentuje plakaty z historyjką  „Londyńska pogoda”. Dzieci słuchają  historyjki, którą opowiada nauczyciel. Po każdej z sześciu  części na polecenie nauczyciela wskazują odpowiedni obrazek. Narrator: Oto Katie, Danny, Fluffy i Kapitan Jack . Kapitan Jack: Gdzie jesteśmy? Nic nie widzę. Danny: Co za okropny dzień! Jest mglisto( obrazek 1). Kapitan Jack : Spójrz! Duży czerwony autobus! Jesteśmy w Londynie !Wszyscy: Wow! O! Londyn! Zobaczmy Londyn z autobusu!(obr.2). Kapitan Jack: Gdzie jesteśmy? Nie widzę. Danny: Co za okropny dzień! Jest pochmurno. Katie: Jestem smutna. Nie widzę Londynu. (obr.3) Kapitan Jack: Gdzie jesteśmy? Nie widzę. Danny: Co za okropny dzień! Pada. Jest mokro. Katie: Jestem smutna. Nie widzę Londynu. (obr. 4). Kapitanie Jack! Zrób swoją magiczną sztuczkę! Szybko, szybko!

Kapitan Jack: Abracadabra!1,2,3! Abrakadabra! (obr. 5). Kapitan Jack :Widzę! Tam jest Big Ben! Katie i Danny :Co za piękny dzień! Jest wietrznie i słonecznie . Jest sucho. Wszyscy: Zobaczmy Londyn ! Hurra!(obr.6).

3. Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły w  kręgu. Turla piłeczkę do dziecka. Demonstrując dwie karty ,które różnią się pogodą, wskazuje na drugą z nich i mówi : It’s sunny or (czy) It’s raining ( Jest słonecznie, czy  Pada deszcz na karcie  nr 2). Dziecko odpowiada: ”It’s raining (Pada deszcz) i turla piłeczkę z powrotem do nauczyciela.

4.Zakończenie lekcji. Maskotka-papuga Jack pyta dzieci, czego się dziś nauczyły (powtórzenie i utrwalenie poznanych zwrotów). Dzieci żegnają się z papugą – maskotką. Wspólnie z nauczycielem śpiewają piosenkę pożegnalną ‘’Bye-bye.”It’s time to say bye-bye’’.

Grupa V i VI ( 6 – latki „zerówka”) Temat : ‘’My face’’-„ Moja twarz”.

( czas trwania zajęć : 2x po 30 min.)

Umiejętności ucznia - dziecko  poznaje nazwy  części twarzy, słucha  ze zrozumieniem i śledzi historyjkę .Łączy zwierzęta z ich częściami ciała, słucha i śpiewa piosenkę. Język czynny: ears  ( uszy), eyes ( oczy), mouth ( buzia),nose (nos), cheeks (policzki),rozumie słowa piosenki : ‘’Ears to hear. Eyes to see. I listen to you…’’, rysuje swój portret.

Materiały: nagrania na płytkach CD z podręcznika wiodącego i z zasobów materiałów własnych  nauczyciela, kolorowe plakaty z tematycznym materiałem wizualnym ,kartki papieru formatu A4,kredki, karty obrazkowe.

1.Powitanie. Nauczyciel wita dzieci. Wspólnie śpiewają piosenkę: ”Hello, hello, hello.The sun is in the sky’’.

2.Nauczyciel  wprowadza nowe słownictwo na podstawie materiału audio. Dzieci  powtarzają i wskazują odpowiednie części swojej twarzy.

3.Dzieci  słuchają nagrania historyjki, śledzą  i naśladują gesty jej bohaterki - dziewczynki  o imieniu Flo. Nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia  treści opowiadania poprzez zadawanie pytań.

4.Praca z plakatem. Dzieci  nazywają przedstawione na nim zwierzęta i widoczne poniżej rysunki części ciała zwierząt łącząc je z właściwymi zwierzętami.

5. Praca z materiałem audio. Nauczyciel odtwarza piosenkę : ”Ears to hear, eyes to see. I listen to you…’’ .Dzieci bawią się w parach, wskazują swoje uszy i oczy ,następnie siebie i kolegę  lub koleżankę.

6 .Praca przy stolikach. Dzieci  rysują swój portret.  Nauczyciel  monitoruje ich pracę. Dzieci wskazują na rysunkach swoje uszy, oczy, usta, nos i policzki, głośno je nazywają.

7. Utrwalenie  nowego słownictwa, powtarzanie za nauczycielem pojedynczo i chórem. Piosenka pożegnalna: ”It’ s time to finish now”.

Dodatkowe materiały dydaktyczne dla grup I - VI , związane z tematyką wiodącą bieżącego tygodnia: części ciała,części twarzy,pogoda.


Nauczyciel  prowadzący  Agnieszka Bielanina

 


Zachęcam do skorzystania z materiałów do nauki j.angielskiego poprzez piosenkę i zabawę dla dzieci w wieku
przedszkolnym  na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY/JUŻ PRZYSZŁA WIOSNA.
Zachęcam Rodziców i Rodzeństwo do wspólnej zabawy.

                                                          Pozdrawiam, p. Agnieszka.