Artykuły dla rodziców

Opłaty

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy wpłacać obowiązkowo do 10 każdego miesiąca według naliczeń na liście, na poniższe konto:

31 1020 4391 0000 6402 0187 6440

Tytułem przelewu wpisujemy: Imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za pobyt i wyżywienie.

UWAGA!  Wpłat na wymienione powyżej konto dokonujemy  od 01 lutego 2019r.

Uwaga!!! Zaległości  w opłatach (po 10 każdego miesiąca) poddawane będą windykacji komorniczej.

Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł dziennie.

uchwala_PP_oplaty-2018.pdf