• Opłatya za pobyt i wyżywienie

    • Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy wpłacać obowiązkowo do 10 każdego miesiąca według naliczeń w systemie E-Dziecko lub u Pani Intendent na poniższe konto:

     31 1020 4391 0000 6402 0187 6440

     Tytułem przelewu wpisujemy: Imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za pobyt i wyżywienie.

     Uwaga!!! Zaległości  w opłatach (po 10 każdego miesiąca) poddawane będą windykacji komorniczej.

     Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł dziennie.

     Ewidencja pobytu dzieci odbywa się za pomocą kart zbliżeniowych. "Odbijanie" kart w chwili przyjścia i odbioru dziecka jest obowiązkowe.  System rozliczeń - E-Dziecko firmy ISOCOM.

     Zgodnie ze Statutem Przedszkola zaleganie z opłatą skutkuje brakiem możliwości uczęszczania dziecka do Przedszkola do czasu uregulowania należności.

     Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać w dniu poprzedzajacym lub rano do godziny 8.30 na adres email: intendent@pp12.resman.pl

     uchwala_PP_oplaty-2018.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
   • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
   • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl