Artykuły dla rodziców

Opłaty

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy wpłacać do 10 każdego miesiąca według naliczeń na liscie, na poniższe konto:

65 1020 4391 0000 6302 0144 7622

Tytułem przelewu wpisujemy: Imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za pobyt i wyżywienie.

Stawka żywieniowa wynosi 5,00zł dziennie.

uchwala_PP_oplaty-2018.pdf