Artykuły dla rodziców

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażownia się dzieci. Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : "Dziecko widzem i aktorem" oraz "Muzyka bliska dziecku" inspirujemy i stymulujemy dzieci do twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

Ponadto oprócz zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, oferujemy zajęcia dodatkowe tj.:
- zajęcia rytmiczno-ruchowe,
- język angielski,
- zajęcia biblioteczne,
- gry i zabawy sportowe,
- comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej i Szkoły Yamaha,
- spotkania z teatrem dziecięcym,
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz na wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.

Piątek w naszym przedszkolu jest dniem inicjatyw dzieci.