Artykuły dla rodziców

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażownia się dzieci. Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : "Dziecko widzem i aktorem", "Muzyka bliska dziecku" oraz  "Wędrówki po regionie" inspirujemy i stymulujemy dzieci do ciekawości świata, chęci poznawania "Małej Ojczyzny", twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozwijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

Ponadto oprócz zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, oferujemy zajęcia dodatkowe tj.:
- zajęcia rytmiczno-ruchowe,
- język angielski,
- zajęcia biblioteczne,
- gry i zabawy sportowe,
- comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej i Szkoły Yamaha,
- spotkania z teatrem dziecięcym,
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz na wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.

Piątek w naszym przedszkolu jest dniem inicjatyw dzieci.