Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych oraz rodziców dzieci już uczęszczających do naszego Przedszkola

    • INFORMACJE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

    • INFORMACJE ORGANIZACYJNE

     • Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodna zabawę i poruszanie się, z rozciągliwymi dekoltami. Ubiór „na cebulkę”,
     • W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje własne miejsce w szatni. Zostaje ono podpisane w umowny sposób - znaczkiem, imieniem. Warto wytłumaczyć dziecku, że powinno pilnować swoich rzeczy, pokazać, która jest jego szafka, jakie dostało kapcie, buty, ubrania rezerwowe,
     • Dzieci przyprowadzane są zgodnie z deklarowanym czasem: przyprowadzanie do 8.30. Odbieranie od 14.30 (z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych oraz okresu adaptacji nowych dzieci),
     • Spóźnienia i nieobecności zgłaszane powinny być dzień wcześniej nauczycielce, emailowo lub telefonicznie do godziny 8.30,
     • Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione osoby,
     • Rodzice czekają aż dziecko wejdzie do sali samo lub zostanie odprowadzone przez pracownika przedszkola,
     • Dla wszystkich nowoprzyjętych dzieci zamawiamy po dwie karty do rejestracji pobytu. Cena jednej karty: 14 zł. W dniach 24-25.08.2020r. w godz.8.00-16.00 prosimy dokonać płatności za karty (można zamówić więcej kart) u Pani Indentend (proszę posiadać odliczoną kwotę). POSIADANIE KART JEST NIEZBĘDNE DO ROLICZANIA POBYTU DZIECKA. Przypominamy, że wejście jedynie do przedsionka Przedszkola - obowiązują maseczki zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
     • Rodzice dzieci już uczęszczajacych, którzy zagubili karty do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu proszeni są o zgłoszenie potrzeby zakupu (ilość kart - każda karta 14 zł.) u Pani ntendent lub emailowo: intendent@pp12.resman.pl lub telefonicznie: 17 748 32 71 (75).
     • Prosimy zapoznać się z artykułami  nt.przygotowania dziecka do uczęszczania do przedszkola (Zakładka - Artykuły dla rodziców) oraz Klauzulami ochrony danych osobowych - zakładka RODO.
     • Procedury_bezpieczenstwa_PP12_wrzesien_2020_r..pdf
     • Pliki do pobrania - prosimy dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu lub w dniach od 27.08. do 31.08.2020r.):
     1. Ankieta_informacyjna_o_dziecku.docx
     2. UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECKA_-_klauzula_2019(1).pdf
     3. WIZERUNEK_DZIECKA_-__klauzula_2019(1).pdf
     4. TEMPERATURA___klauzula_-_aktualny_od_09.2020(1).pdf
     5. OSWIADCZENIE_Rodzicow_w_okresie_pandemii_-_01.09.2020.pdf

     Szanowni Państwo,
     Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędą się
     w naszej Placówce zajęcia adaptacyjne ani zebranie organizacyjne dla Rodziców.

     Nowo przyjęte dzieci 3 letnie (urodzone w roku 2017)  będą uczęszczać do grupy I (3latki)  i II (3-4 latki)

     Dzieci starsze (4,5 i 6 letnie) będą uczęszczać do grupy II, III, IV, V i VI

      Każda z grup będzie prowadzona przez 2 nauczycielki i pomoc nauczyciela.

     Listy przynależności do poszczególnych grup będą dostępne w Placówce w dniach 24 i 25.08.2020r. lub telefonicznie: 17 748 32 75 lub 17 748 32 71

     W tych dniach prosimy również o zamówienie i uiszczenie odpłatności za karty rejestracji pobytu ( w godz. 8.00 - 16.00 u pani Intendent- dla każdego dziecka 2 karty w cenie 14 zł. jedna. Proszę przygotować odliczoną kwotę. Można zamówić większą liczbę kart). Karta jest niezbędna do roliczneia pobytu dziecka w Przedszkolu.

     Z uwagi na wymagania sanitarne związane z COVID-19 dzieci nie mogą wnosić do Przedszkola ani zabierać z Placówki  żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Dzieci nie mogą również przynosić wody lub innych napojów (w salach dostępna jest woda w dystrybutorach obsługiwanych przez opiekunów) ani produktów spożywczych.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
   • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
   • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl