• Harmonogram rekrutacji PP 2020/2021

    • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      Lista przyjętych do Przedszkola na nowy rok szkolny

     Lista dostępna w aplikacji Nabór

     Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane także na stronie internetowej Przedszkola.

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Data rozpoczęcia

     Data zakończenia

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać, załączyć wymagane dokumenty i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 16.03.2020 r. do godz. 15.00

     203.2020godz.8.00.

     16.03.2020 godz.15.00

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     2.03.2020godz.8.00

     20.03.2020 godz.15.00

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     27.03.2020 godz.9.00

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

     27.03.2020 godz.9.00

     03.04.2020 godz.15.00

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     08.04.2020 godz.9.00

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

     6.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     18.05.2020godz.9.00

     29.05.2020 godz.15.00

     7.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     18.05.2020godz. 9.00

     01.06.2020godz. 15.00

     8.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     05.06.2020 godz.9.00

     9.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

     05.06.2020godz.9.00

     15.06.2020godz.15.00

     10.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     19.06.2020 godz.9.00

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
   • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
   • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl