Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

Kadra

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Posiadaja oni  w większości wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej. Większość nauczycieli osiągnęłą najwyższy stopień awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego. Pozostali nauczyciele są w trakcie zdobywania kolejnych stopni.

Nauczyciele dbając o jakość edukacji stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i warsztatach doskonalących oraz zdobywając dodatkowe kwalifikacje poprzez studia podyplomowe.

 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Renata Smyczyńska
 GRUPA I

mgr Magdalena Pająk

mgr Danuta Orzech

GRUPA II
mgr Renata Ceroń

mgr Anna Wołoszyn

GRUPA III 
lic. Joanna Leśniak
mgr Renata Smyczyńska

GRUPA IV
mgr Grażyna Duplaga

mgr Edyta Graboś
 

 GRUPA V
mgr Magdalena Zielińska
mgr Anetta Bester

 

GRUPA VI
mgr Agata Hetman

mgr Agnieszka Ślęczka

 

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski (gr. I, II, III, IV, V, VI) - mgr Agnieszka Bielanina

Rytmika

gr I, II, III - mgr Magdalena Pająk

gr IV, V, VI - mgr Magdalena Zielińska

Religia

gr V, VI - ks. Kamil Sowa