Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

Misja i wizja naszego przedszkola

MISJA

 

Najważniejsze dla nas jest, aby nasze dzieci były radosne i szczęśliwe oraz twórcze, gdyż wtedy wyrosną z nich szczęśliwi i twórczy dorośli.

 

WIZJA

 

 • W naszym przedszkolu uczymy dzieci wiary we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i równość szans.
 • Zachęcamy do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań.
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
 • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich talenty.
 • Uczymy życzliwości, empatii, optymizmu  i dobrego humoru.
 • Wspieramy rodziców i pomagamy im rozwiązywać problemy wychowawcze.
 • Efektywnie współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków.
 • Dążymy do pogłębienia więzi emocjonalnych z rodziną poprzez uroczystości i spotkania rodzinne.
 • Pracujemy na sprawdzonych metodach, ale jednocześnie dążymy do wdrażania nowych, innowacyjnych pomysłów.
 • Kadra pedagogiczna oraz personel przedszkola świadomie i systematycznie pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności, po to, aby zapewnić dzieciom wychowanie, edukację i opiekę na najwyższym poziomie.
 • Tworzymy różnorodne możliwości obcowania dziecka ze sztuką, po to, aby dostarczać mu przeżyć i wzruszeń.
 • Pragniemy, aby w przyszłości każde dziecko z własnej inicjatywy szukało kontaktu ze sztuką.
 • Dążymy do realizacji dziecięcych marzeń poprzez różne środki ekspresji twórczej.
 • Dążymy do ukształtowania postawy przyszłego twórcy i odbiorcy sztuki oraz optymistycznego i odpowiedzialnego członka dorosłego społeczeństwa.
 • Unowocześniamy i wzbogacamy bazę przedszkola niezbędną do realizacji wyznaczonych zadań.
 • Nasi wychowankowie to uśmiechnięte, szczęśliwe i pełne kreatywnej energii dzieci.
 • Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia obowiązku szkolnego, gdyż są:

- otwarci – łatwo nawiązują i utrzymują kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obaw uczestniczą w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych;

- odpowiedzialni – starają się przewidzieć skutki swoich działań, cieszą się z sukcesów, akceptują porażki, jeśli są w stanie – szukają rozwiązań alternatywnych;

- ciekawi świata – interesują się życiem ludzi w innych krajach, poznają środowiska, w których żyją, krajobrazy, florę, faunę, zwyczaje narodowe, kulturę;

- rozważni – potrafią zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępują zgodnie z zasadami higieny, wykazują stosowną i racjonalną aktywność fizyczną, rozumieją ograniczenia, wynikające z ich wieku i stanu zdrowia;

- uczciwi – rozróżniają dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu;

- tolerancyjni – rozumieją, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w każdym starają się dostrzec coś dobrego

i zrozumieć go, wiedzą, że istnieją różne sposoby komunikowania się;

- optymistyczni – wiedzą, że wszyscy ludzie przeżywają czasem porażki i niepowodzenia, lecz wierzą, ze potrafią sobie z nimi poradzić, wiedzą, że istnieją pokojowe metody rozwiązywania konfliktów.