Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH

SPRAWOZDANIE Z KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
NR 12 W RZESZOWIE ZAMIEŚCIMY PO PIERWSZYM PÓŁROCZU