Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE rok szkolny 2019/2020

 1. Wokół przedszkola – program wychowania przedszkolnego wspomagający. Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – żabińska, MAC edukacja 2018
 2. Przedszkolny debiut bez łez (dzieci 3-letnie) – program autorski, Izabela Pałęcka PP12.2017
 3. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Dziecięca matematyka (DKW-4013-5/01) Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska. PP12.2017
 4. Program autorski – Renata Ceroń, Magdalena Pająk, Magdalena Zielińska, „Matematyka na co dzień” Rzeszów 2017 PP12.2017
 5. Aktywność muzyczna w przedszkolu. Program autorski – rytmika. Magdalena Pająk, Magdalena Zielińska PP12.2017
 6. Religia: „Jezus mnie kocha” – katechezy dla sześciolatków. ks. W. Klinger, Wydawnictwo Drukarnia św. Krzyża Opole 2013 PP12.2017
 7. Język angielski: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli” PP12.2017
 8. „Kodowanie na dywanie” Renata Smyczyńska PP12.11.2018

 

AUTORSKIE INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 • „Dziecko widzem i aktorem” (modyfikacja) Renata Ceroń, Agata Hetman, Izabela Pałęcka PP.12.8.2017
 • „Wędrówki po regionie” Anetta Bester, Dagmara Pasieka, Magdalena Zielińska PP12.10.2017
 • Program profilaktyczno – wychowawczy „Stop agresji! Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom dzieci w wieku przedszkolnym” Anetta Bester