• Odpłatność i karty rejestracyjne.

     • Przypominam, że:

      - odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu należy bezwzględnie wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca.

      - obowiązuje bezwzględny nakaz odbijania kart rejestrujących pobyt dziecka w Przedszkolu (przyprowadzanie, odbieranie).

      - dostęp do aplikacji E-Dziecko (wysokość odpłatności za wyżywienie i pobyt)  dla rodziców nowych dzieci: login - numer karty rejestracyjnej; hasło:- imię dziecka.